Alla goda krafter behövs för att lösa Östersjöns problematik. Foto: Shutterstock
Rädda Östersjön
KTH:s bidrag i Östersjöforskningen är viktigare än någonsin
Östersjön dras med problem som övergödning och utsläpp. KTH har teknik som kan bidra till att lösa problemen.