Rädda Östersjön
Det här behöver du tänka på när du ser över ditt avlopp
Vi har tillsammans med VA-guiden.se samlat vanliga frågor från avloppsguiden som ställs av privatpersoner när det kommer till små avlopp och underhåll. Vilka olika tekniker finns det för små avlopp? De vanligaste teknikerna är markbaserade, prefabricerade, källsorterade och torra lösningar. I markbaserade sker rening i marken. I prefabricerade, t.ex minireningsverk, sker rening i en förtillverkad … Fortsätter