Isabella Lövin förespråkar att havet ska vara rent.
Rädda Östersjön
Havet – Det mäktigaste vi har!
Havet är mäktigt och till synes oändligt. Men sanningen är att varje kubikcentimeter havsvatten innehåller plastpartiklar och kemikalierester.