Skip to main content
Home » Rädda Östersjön » Effektiva reningssystem med hållbarhet
Sponsrad

Östersjön och många sjöar och vattendrag är utsatta för övergödning och tillförsel av skadliga ämnen som förorenar den marina miljön. Fiskbestånd och andra organismer hotas. Många små avlopp med dålig rening bidrar till utsläpp av övergödande ämnen som kväve och fosfor och kan utgöra hälsoproblem.

Lars-Erik Andersson

Vd, Cipax AB.

Foto: Cipax AB.

I Sverige finns närmare 700 000 små avloppsanläggningar som inte är kopplade till kommunal rening. Ingen särskild lag finns som reglerar enskilda avlopp. Istället har vi allmänna hänsynsregler, och råd från Havs- och vattenmyndigheten.

– Många äldre enskilda avlopp underkänns för att de fungerar dåligt. De bidrar till övergödning och kan sprida både bakterier och miljöfarliga ämnen till kustvatten och vattendrag. Cipax hållbara avloppssystem ger bättre miljö, berättar vd Lars-Erik Andersson.

Hög reningskapacitet

– Det gäller att minimera utsläppen så att sjöar och vattendrag inte överbelastas. Vi utvecklar effektiva produkter med hög reningskapacitet i våra slamavskiljare och erbjuder ett produktsortiment med driftsäkra system. Vi tillverkar våra produkter genom rotationsgjutning i stabila material som håller länge och är återvinningsbara. Cipax är kvalitets- och miljöcertifierat sedan många år.

Vilken typ av avloppsrening som ska väljas beror på markförhållanden. Med närhet till vattentäkt eller dricksvattenbrunn är ofta minireningsverk bäst, annars kan trekammarbrunn med infiltrationsbädd vara lämpligast.

CPX slamavskiljare har mycket bra avskiljningsförmåga, CE-tester hos RISE visar ett resultat påendast 0,11 gram. Kravet är max 5 gram. Cipax tankar är stabila och starka och kan även installeras ovan mark där markförhållandena inte medger nergrävning.

Också vakuumtoaletter kan kopplas till tankarna. Cipax tillverkar även toasystem till kundspecifika kunder för fritidshus, arbetsbodar etc.

Regnvattentankar

De senaste årens torka har medfört låga grundvattennivåer. Redan har ett antal kommuner nu i maj infört bevattningsförbud.

– Vid godkännande av bygglov krävs ibland möjlighet till uppsamling av regnvatten. Cipax tillverkar tankar som kan grävas ner eller placeras ovan mark. Vattenavrinning från taket leds till tanken och kan användas för bevattning eller andra ändamål, även vid bevattningsförbud. De är enkla att hantera med vanlig Gardenakoppling i locket. Pumpen sitter placerad nere i tanken.

Cipax utvecklar även tankar för vatten och kemikalier upp till 15 000 liter, bl a för biltvättar, liksom tankar för simbassänger som utjämningssystem samt vid t ex rengöring.

Next article