Anna Mia Ekström
Ideellt Engagemang – HBTQ+
Mirakelmedicin mot AIDS
Okunskapen är fortsatt stor och många har en felaktig och föråldrad syn på HIV vilket bidrar till att personer som lever med hiv diskrimineras. Många som lever med hiv berättar inte för någon, eller endast ett fåtal närstående, att de har hiv. Rädslan för att skrämma omgivningen och stötas bort är ofta stor. Att ensam leva med … Fortsätter