Ideellt Engagemang – HBTQ+
En Nod mellan regeringen och civilsamhället
En viktig del i demokratin är att civilsamhällespolitiken har en tydlig position i samhället. Därför finns satsningen NOD, för att underlätta samverkan.