90-konto
Ideellt Engagemang – HBTQ+
90-konto – ett tryggt val vid insamlingar
Förra året skänkte den svenskar 7,7 miljarder kr till organisationer med 90-konto. Det visar på ett stort engagemang och ett förtroende för märkningen!