Flicka som sitter på huk och får rent vatten ur ett rör
Ideellt Engagemang
AnkarStiftelsen
Anna Maria bor isolerad i en by i Amazonas. Vid vårt besök lärde hon sig att använda familjens vattenrening, långsamfilter genom sand. Så fort barnen drack det rena vattnet upphörde magsjukdomarna. Hon bad då om material till samtliga hushåll i byn.