Skip to main content
Home » Ideellt Engagemang » Det ideella engagemanget är viktigare än någonsin
Ideellt Engagemang

Det ideella engagemanget är viktigare än någonsin

Flera händer tillsammans med röd färg som bildar ett hjärta för ideellt engagemang
Flera händer tillsammans med röd färg som bildar ett hjärta för ideellt engagemang
Foto: Unsplash

Vi såg det under hösten 2015 när människor på flykt kom till Sverige. Vi såg det under bränderna den där heta sommaren och vi ser det nu under corona. Ideella organisationer som ställer om, mobiliserar och kommer på lösningar på utmaningarna. Människor som går samman, erbjuder sin tid och hjälper till.

Maria Alsander

Maria Alsander

Verksamhetsledare, Volontärbyrån

Foto: Eric Cronberg

Intresseanmälningar till uppdrag via Volontärbyrån har i år ökat med drygt 40 procent, och det är inget mindre än ett kvitto på den fantastiska drivkraft som finns – att ställa upp när det gäller.

Tusentals nya volontärer har engagerat sig, matkassar har körts runt, yngre volontärer har hoppat in när äldre volontärer behövt vara hemma, verksamheter har flyttat ut på nätet, som digital läxhjälp eller språkträning.

Men det är såklart inte enbart i kris som vi engagerar oss. Forskningen visar att så många som varannan svensk mellan 16 och 84 år engagerar sig ideellt. Det ideella engagemanget har stor betydelse för vår demokrati, välfärd och samhällsutveckling, och betydelsen kommer inte att minska när coronakrisen är över, snarare tvärtom.

Coronapandemin har gjort att klyftorna ökar när människor blir av med jobbet och söker stöd och de redan utsatta får det ännu värre. Kvinnojourer vittnar om många fler samtal, barnrättsorganisationer larmar om barns situation och äldre har blivit mer ensamma. Här har alla frivilliga krafter en stor och växande roll framåt i att stötta och påverka situationen för utsatta människor i samhället.

Vi kommer också att ha lärt oss mycket av det vi nu går igenom och vissa förändringar vi behövt göra kommer att vara här för att stanna.

Vi har sett en enorm kraftsamling i civilsamhället i att ställa om till digitalt engagemang, vilket har bidragit till att sänka trösklarna för engagemang, och att det rentav blivit både enklare och snabbare att rekrytera frivilliga. En annan effekt vi sett är en föryngring i många organisationer, som kunnat locka helt nya målgrupper under krisen.

När vi inom en förhoppningsvis snar framtid äntligen får mötas som vanligt igen kommer det ideella engagemanget att vara viktigare än någonsin. Volontärbyrån har i mer än 18 år arbetat för att stärka det ideella engagemanget, och varje dag får vi bekräftelse på hur viktigt engagemanget är för människor och vårt samhälle.

Det ger värden som knappast går att mäta i pengar, och som förtjänar att lyftas, värnas och hyllas.

Next article