Skip to main content
Home » Ideellt Engagemang » Hit söker man för att jobba ideellt
Ideellt Engagemang

Hit söker man för att jobba ideellt

Missing People volontärer som lyser med ficklampor i mörkret
I samarbete med: Missing People
Logga missing people
Foto: Missing People
Missing People volontärer som lyser med ficklampor i mörkret
I samarbete med: Missing People
Foto: Missing People

Från januari till sista november 2020 genomförde Missing People 391 olika sökinsatser som innebar totalt 94 942 nedlagda arbetstimmar av de ideellt inblandade. Lägg till det alla timmar som gick åt runt omkring och för nödvändigt administrativt arbete.

Varför väljer människor att göra detta frivilligt och dessutom gratis?

Missing People består i dag av en styrelse på sju personer, ett kansli med två anställda, 250 aktiva volontärer (så kallade grönvästar), fördelade på 23 olika regioner, samt ett sökarregister med cirka 68 000 frivilliga sökare runt om i hela Sverige.

Läs mer här.

De två anställda på kansliet har lön, alla andra jobbar och ställer upp gratis.

– Jag har som mål att arbeta 20 timmar i veckan för Missing People. Men det räcker sällan. Ibland kan det bli 40-50 arbetstimmar, säger Hasse Lagervall som varit med i Missing People sedan 2013 och i dag sitter såväl i styrelsen, är verksamhetsledare i regionalavdelningen FyrBoDal och även ansvarig för den så kallade materialgruppen och regionala supporten.

Har vi dessutom en aktuell och pågående sökinsats i vår region, ja då blir det oftast jobb 16 timmar om dygnet de dagarna.

Christina ”Stina” Hjalmarsson är ansvarig för jouren inom Missing People. Stina jobbar normalt inom vården i Blekinge där hon tar hand om och hjälper psykiskt sjuka. All övrig tid på dygnet ägnar hon åt Missing People.

– Bara jobbet med jouren innebär 40-50 timmar i veckan. Så, ja så mycket tid för fritid och annat finns inte…

Hasse och Stina är bara två exempel på alla människor inom Missing People som valt att jobba ideellt, gratis. Varför kan man undra?

–  Det är en bra fråga. Jag kan bara utgå från mig själv.

Det handlar om att ha en stark empati för människor. Det finns så mycket elände ute i världen och många människor som behöver hjälp.

–  Med Missing People får och kan jag hjälpa till på hemmaplan. Det blir väldigt nära och konkret på något sätt, säger Hasse.

De flesta som jobbar som aktivt frivilliga eller finns i sökarregistret har ett ordinarie jobb, oftast som lärare, vårdanställd, ”blåljuspersonal” eller liknande yrken där det handlar om att ta hand om människor. Christina ”Stina” Hjalmarsson tycker att den tid hon lägger ner på Missing People ändå är värd varenda sekund. Bara det att få uppleva det enorma engagemang som finns bland alla frivilliga volontärer.

– Jag känner att jag gör någonting för andra människor. Det räcker för mig.

För att inte tala om den lycka det innebär när man finner en anmält försvunnen person och det vid liv. Det senare händer faktiskt i hela 80 procent av fallen där Missing People är inblandad.

Missing People har fått ett starkt genomslag som organisation på senare år, inte minst via sociala medier där Missing People enbart på Facebook har över 670 000 följare i dag. Men det behövs fler sponsorer, gåvor och medlemsavgifter för att organisationen ska fortsätta kunna göra nytta och att växa.

Vi behöver fler utbildade patrulledare och målet är dubbelt så många aktiva volontärer på sikt, säger Hasse Lagervall.

Läs mer här.

Next article