Skip to main content
Home » Ideellt Engagemang » 90-kontot – en kvalitetsstämpel för givarens trygghet
caritas annons
Ideellt Engagemang

90-kontot – en kvalitetsstämpel för givarens trygghet

Två pojkar som leker i solnedgången
Två pojkar som leker i solnedgången
Foto: Unsplash

Efter att smittspridningen åter ökat kraftigt talar mycket för att julen 2020 inte kommer att kunna firas på det sätt vi är vana vid. Luciafirande, julmarknader och konserter som brukar lysa upp i decembermörkret har fått ställas in och det går inte att planera för att träffa släkt och vänner i julhelgen. Det som ändå är sig likt är julens budskap om att dela med sig och tänka på att hjälpa andra.

Lena Hörnblad

Lena Hörnblad

Kanslichef, Svensk Insamlingskontroll

Foto: Daniel Ekbladh

Fattigdomen i världen har ökat i spåren av corona-krisen och behoven av hjälp och stöd är större än någonsin även här i Sverige.

Organisationer som arbetar med stöd till ensamma äldre och hjälp till våldsutsatta kvinnor ser ökade behov till följd av isoleringen i hemmet.

Att vi måste minska våra sociala kontakter har också drabbat organisationernas möjlighet att bedriva insamling på stan och i köpcenter eller genom insamlingsgalor och försäljning i second-hand butiker. Den digitalisering som redan har påbörjats har gjort att organisationerna till viss del har kunnat ställa om och hitta nya vägar genom insamling i sociala medier som till exempel digitala majblommor.

En fråga många ställer sig är om man verkligen kan lita på att pengarna når fram till det avsedda ändamålet. För den som vill skänka pengar är det viktigt att ta reda på vem som står bakom insamlingen. Genom att välja att skänka till en organisation med 90-konto kan man känna sig trygg och vara säker på att det är en seriös organisation som står under oberoende kontroll och granskning.

90-kontot är en kvalitetsstämpel som sedan 1943 står för en grundlig kontroll av att insamlade medel används till ändamålet utan oskäliga kostnader.

Ett 90-konto är ett sjusiffrigt PG-konto eller BG-nummer som börjar med 90. Numera sker en stor del av betalningarna genom Swish och det finns 90 Swish-nummer som motsvarar organisationens 90-nummer. I en undersökning som Kantar Sifo gjort framgår att hela 72 procent tycker det är ganska viktigt eller mycket viktigt att en organisation har 90-konto när de ska skänka pengar till en ideell organisation.

Svensk Insamlingskontroll granskar och analyserar årligen organisationernas räkenskaper och begär förklaring om man inte uppfyller kravet på att minst 75 procent av intäkterna ska gå till ändamålet och högst 25 procent till administrationskostnader. Vi ser till att allmänheten enkelt kan få del av information om organisationernas ändamål och hur pengarna använts genom den information som publiceras på vår hemsida.

Givare vill också veta att pengarna verkligen gör nytta och bidrar till att göra skillnad.

För organisationer med 90-konto ställs högre krav än som gäller enligt lag genom att de i sin årsredovisning ska redogöra för resultat och effekt av sin verksamhet. 

Next article