Sponsrad
Mera våtmarker – mindre algblomning i Östersjön!
Våtmarkernas betydelse för miljövården är välkänd. De anses vara bland de mest högproduktiva områdena på jorden och en oersättlig miljö för att upprätthålla en hög biologisk mångfald, såväl bland mikroorganismer som arter högre upp i ekosystemet. En annan viktig aspekt är att vattnet på sin väg ut till sjöar och hav bromsas upp i de … Fortsätter