Sponsrad
Kommunernas svåra vattenkvalitetsarbete kräver ofta extern specialistkompetens
Sveriges kommuner har ett viktigt övergripande ansvar i arbetet med att säkerställa en god vattenkvalitet. I arbetet med att formulera åtgärdsprogram krävs ofta extern specialistkompetens som kan bidra till att prioritera och strukturera det långsiktiga åtgärdsarbetet. Vattendirektivet och miljökvalitetsnormerna är juridiskt bindande och innebär i regel att vattenförekomster ska ha god ekologisk och kemisk status. … Fortsätter