Mat
Ät klimatsmart!
Panta burkar, källsortera, åka kollektivt – det finns många sätt att bidra till en minskad klimatpåverkan, och många gör också det. Men maten då? Nej, hur vår matkonsumtion påverkar miljön har det talats relativt lite om. Inte förrän nu, det vill säga.