Skip to main content
Home » News » Hands2Ocean har rensat sjöar & vattendrag på 348 ton avfall
Sponsrad

Under ytan döljer sig enorma mängder avfall som ofta innehåller miljöfarliga ämnen. Sedan 2018 har den ideella föreningen Hands2Ocean på ett konkret och handgripligt sätt tagit upp kampen för ett renare Östersjön genom att avlägsna hundratals ton avfall från vattendrag i Stockholmsområdet.

Hands2Ocean, som tidigare hette Rena Mälaren, är en ideell förening som grundades för sex år sedan av Fredrik Johansson och den dagliga verksamheten Främja. Syftet är att få bort gifter från Mälaren och Östersjön samt att väcka opinion så människor inte fortsätter att slänga sina sopor i vår vackra och ömtåliga vattenmiljö. Hands2Ocean drivs uteslutande av ideella krafter. I dagsläget är drygt 300 volontärer anslutna till föreningen, såväl under som ovan vattenytan.

–Året runt genomför vi minst en städning per vecka. Vi har avlägsnat sammanlagt 348 ton avfall, bland annat 40 ton båtbatterier, 39 ton elsparkcyklar och 15 ton litumjonbatterier. Hands2Ocean är ett bra exempel på att det med gemensamma krafter är möjligt att göra verklig skillnad för våra hav och vattendrag, säger Fredrik Johansson.

Rensar fem svenska städer på avfall under vattenytan

Sommaren 2024 kommer Hands2Ocean på allvar att ta steget utanför Stockholmsregionen. Föreningen kommer då, i samarbete med Postkodstiftelsen, att rensa fem svenska städer på avfall under vattenytan.

–I sommar planerar vi även att bygga två storskaliga konstinstallationer av skräp som vi avlägsnat från sjöar och hav, säger Fredrik Johansson.

Hands2Ocean jobbar för att få bort plaster från våra vatten. På båtmässan Allt för sjön på Stockholmsmässan i Älvsjö medverkar Hands2Ocean med en fyra meter hög skulptur byggd av plastkort. Dessa plastkort symboliserar den mängd mikroplast en genomsnittlig individ får i sig varje vecka via luften vi andas och den mat och dryck vi konsumerar.

–Vi är ständigt i behov av fler volontärer. Jag vill därför uppmana individer som vill göra en verklig skillnad för vår framtida miljö att engagera sig i vår verksamhet. Även företagssponsorer som vill bidra till vårt handgripliga arbete är självklart mycket välkomna, säger Fredrik Johansson.

Next article