Sponsrad
Internationellt samarbete är avgörande för ett friskt Östersjön
Överskott av näringsämnena kväve och fosfor, som orsakar övergödning, är den största utmaningen för Östersjöns ekosystem. Samtliga nio länder runt Östersjön är gemensamt ansvariga för att minska övergödningen. Här möter vi två välgörenhetsorganisationer som ser värdet av ett internationellt samarbete. Polen tillför mest fosfor till Östersjön och står ensamt för 60% av Östersjöländernas återstående reduktionsmål … Fortsätter