Sponsrad
Östersjön behöver fler våtmarker!
Våtmarker fungerar som naturliga reningsverk – ett filter för oönskad näringstillförsel till haven vilket i förlängningen leder till minskad algblomning. Att restaurera våtmarkerna leder till en förbättrad vattensituation i Östersjön.  Våtmarkerna är en av de mest artrika naturtyperna på jorden och viktiga för biologisk mångfald. En oersättlig miljö för såväl mikroorganismer som arter högre upp … Fortsätter