Skip to main content
Home » News » Rent & kemikaliefritt avloppsvatten med bioreningsverk
Sponsrad

Tillgången till rent vatten är en ödesfråga såväl lokalt som globalt. Nuvarande liksom kommande generationers hälsa och försörjning avgörs genom tillgången på rent vatten.

Helt kemikaliefritt

Samtidigt är rening av vatten också ett reellt krav på dig med enskild avlopp. Ett bolag som specialiserat sig på bioreningsverk är Alnarp Cleanwater Technology. Deras ACT® Bioreningsverk imiterar naturens reningsprocesser.

– Bioreningverket använder sig av växter och mikroorganismer som förekommer naturligt och alltid klarat av att rena vattnet helt kemikaliefritt, berättar Clara Hermansson, produktchef på företaget.

Reningen i ACT® Bioreningsverk sker i tre steg, lite beroende på de krav som finns. I första steget bryter mikroorganismer ner slammet, i andra steget renas vattnet av mikroorganismer och växter och i sista steget kan vattnet ledas genom ett kalkmaterial där 90% av den så viktiga fosforn samlas upp. Den kan sedan återföras till åkermark där den gör nytta, istället för att orsaka övergödning i sjöar och vattendrag.

– Slamnedbrytningen gör att enstaka slamtömningar endast blir nödvändiga cirka vart tionde år. Bioreningverket sköter dessutom i stort sett sig självt med minimalt underhåll.

Naturlig magi

Växterna och mikroorganismerna anpassar sig efter ojämna avloppsflöden och de ​står också emot en normal användning av skadliga ämnen i hushållet. Faktum är att i ett bioreningsverk renas vattnet även från ämnen som anses vara skadliga, som hormoner och läkemedelsrester.

– Vi vill visa att det går att hålla vattnet rent och kemikaliefritt genom att imitera naturen. Visst det kan låta som magi, men I själva verket är förklaringen bakom helt logisk och naturlig. Det är naturens egna finurliga processer som används direkt i din egen trädgård, avslutar Clara.

Next article