Home » News » Forskning visar att miljövänlig silikonbaserad båtbottenfärg är mest effektiv mot påväxt
Sponsrad

Användandet av koppar i båtbottenfärger är ett känt och utbrett miljöproblem för vattenlevande växter och organismer i Östersjön. På senare år har allt fler båtägare upptäckt fördelarna med miljövänlig silikonbaserad båtbottenfärg. Medan traditionella båtbottenfärger motverkar påväxt genom att kontinuerligt läcka koppar och ibland även andra toxiska substanser gör de självrengörande biciodfria silikonfärgernas glatta ytegenskaper det svårt för påväxt att fastna på skrovet. 

Att minimera påväxt på båtbotten är en ständig utmaning för alla typer av båtägare. En studie från Chalmers visar att de traditionella båtbottenfärgerna står för hela 40 procent av den totala tillförseln av koppar till Östersjön. De tungmetaller som läcker ut från traditionella båtbottenfärger bryts inte ner i miljön, vilket gör förorenat vatten, sediment och jord till ett vanligt problem i såväl fritidsbåtshamnar som större hamnar och varv. Silikonbaserade bottenfärger, exempelvis Hempels Silic One, är lösningen för båtägare som vill ha en miljövänlig biocidfri bottenfärg som effektivt stoppar beväxning. Eftersom silikon framställd av kiseloxid, som i sin tur utvinns ur sand, är silikonfärgen helt giftfri och omfattas därmed inte heller av några geografiska begränsningar.

Vetenskaplig studie styrker silikonfärgernas effektivitet

Nu finns även vetenskaplig evidens som styrker silikonfärgernas fördelar. En oberoende studie från Chalmers, Göteborgs universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet visar att miljövänlig silikonbaserad båtbottenfärg var bättre på att hålla påväxt borta, jämfört med de kopparbaserade båtbottenfärger som testades. Studien genomfördes under ett års tid på tre platser i Östersjöregionen och Skagerrak. Även om studien avslutades efter ett år så visade det sig att effekten höll i sig även över tid.  Efter två års tid kunde forskarna konstatera att silikonfärgen fortfarande fungerade bra och är bättre än kopparfärgen.

Hydrogellager förebygger havstulpaner

En nyckelingrediens i Silic One är hydrogel. När en båtbotten som målats med silikonfärgen sjösätts bildas ett mikroskopiskt lager av hydrogel mellan skrov och vatten som ger en slät yta med låg friktion. Det skapar en beläggning på båtens botten som havstulpaner uppfattar som en vätska. Det är med andra ord en yta de undviker att fästa sig på. Eventuell påväxt lossnar när båten gör fart genom vattnet. Utöver att förebygga beväxning ger Silic One lägre underhållskostnader och enklare rengöring. Silic One kan dessutom minska bränsleförbrukningen och öka båtfarten. 

Nästa artikel