Skip to main content
Home » News » De hittade vraket efter DC-3:an – Arbetet dokumenterat i fotobok
Sponsrad

2003 återfanns vraket efter den svenska DC-3:a som sköts ner under kalla kriget. Därmed hade mysteriet äntligen fått sin lösning. Nu kommer fotoboken om sökandet och bärgningen. ”Historien får aldrig glömmas bort”, säger Carl Douglas, en av deltagarna i sökinsatsen och fotograf till många av bilderna i boken.

Mitt under kalla kriget försvann en svensk DC-3:a på hemligt uppdrag med åtta personer i besättningen. Några dagar senare försvann även det Catalina-plan som skickades ut för att söka efter DC-3:an. Under åren efter försvinnandet gjordes flera försök för att hitta planet, bland annat av den svenska marinen, men utan framgång och DC-3:ans öde förblev ett mysterium i över ett halvt sekel. Tills Anders Jallai började intressera sig för mysteriet.

– Vi hade dykt på vrak i Östersjön tillsammans, berättar Carl Douglas. Nu ville Anders ta det ett steg längre och söka efter det flygplan som så många letat efter under lång tid.

Projekt Lera

Tillsammans med Ola Oskarsson, expert på sjömätning och botten-undersökningar, drog de i gång en sökinsats som skulle pågå i fem år. Sammantaget spenderade de 47 dygn med att långsamt och metodiskt söka av havsbotten.

– Internt kallade vi arbetet Projekt Lera, minns Carl Douglas. Namnet uppstod när vi ägnat ännu en lång natt åt systematiskt sökande över ödsliga havssediment. Det var ett mödosamt arbete och visst hände det att vi misströstade, men känslan när vi till slut hittade vraket är svår att beskriva. Det var närmast surrealistiskt.

Hur det kom sig att just Carl Douglas och hans vänner lyckades när andra gått bet förklarar Carl med en kombination av enträget arbete, envishet, erfarenhet och kanske en portion tur.

– Vi gav inte upp inför motgångar och vi hade ett bra team med rätt kunskap och utrustning. Området där DC-3:an kunde finnas var egentligen enormt, men vår sökstrategi, som byggde på gedigen research, visade sig framgångsrik.

Knyter ihop säcken

I år har det gått 20 år sedan planet hittades och det har man valt att högtidlighålla genom att ge ut en fotobok om sökandet, bärgningen och restaureringen. Den har fått namnet DC-3:an – att bärga historien.

– Boken knyter ihop säcken och ger läsaren en visuell berättelse om ett stycke modern historia, säger Carl Douglas. Bilderna från bärgningen har inte visats tidigare och vi har förstått att det finns ett stort intresse. Här fick en av Sveriges stora historiska gåtor sin lösning.

Carl Douglas poängterar hur viktigt det var att planet blev återfunnet.

– I en demokrati måste man alltid se till individen. Det betyder också att man hedrar dem som omkommit när de tjänat sitt land. För att deras arbete inte ska vara förgäves måste vi berätta historien om vad som hände, igen och igen.

Next article