Skip to main content
Home » News » Vänder på varje sten för en grönare sjöfart
Sponsrad

Tallink Silja Line har kommit halvvägs på sin gröna resa. Sedan 2008 har rederiet minskat sina koldioxidutsläpp med 51 procent. Men den tuffaste utmaningen för att uppnå nettonollutsläpp till 2050 kvarstår – bränslet. ”Många grönare bränslealternativ har diskuterats under åren, men en perfekt lösning återstår att hitta”, säger Katri Link, chef för kommunikation och ESG.

Förra sommaren reviderade IMO sin strategi, vilket ledde till ambitiösare mål för reduktion av växthusgasutsläpp för rederier. Det nya målet om nettoutsläpp av växthusgaser till 2050 är dock inget som överraskat Tallink Silja Line, som sedan länge eftersträvat betydande utsläppsminskningar.

– Vårt nuvarande mål är att minska koldioxidutsläppen från vår flotta med två procent årligen, förklarar Katri Link. Denna väg mot en grön sjöfart innefattar både stora projekt och små tekniska framsteg, där varje åtgärd räknas. Vi letar efter lösningar överallt för att öka energieffektiviteten och minska bränsleförbrukningen.

Bränslen och teknologier som bidrar till en grönare framtid

De senaste sju åren har sett stora framsteg inom hållbar sjöfart, för Tallink Silja Line handlar det särskilt om införandet av nya fartyg som använder bränslet LNG som innebär mindre koldioxidutsläpp. Trots att LNG tidigare ansågs vara framtiden för sjöfarten, står det dock nu klart att det är ett övergångsbränsle som tar oss närmare en grön sjöfart men som ändå inte är det slutliga svaret.

– Det diskuteras många alternativ för det bästa och mest hållbara bränslet i framtiden, säger Katri Link. Allt från ammoniak och biodrivmedel till vätgas och till och med kärnbränsle övervägs av rederier världen över, men det finns ännu ingen tydlig lösning för sjöfarten som helhet. Behovet av att hitta nya bränslen är brådskande.

Parallellt med utvecklingen av nya bränslen vidtar Tallink Silja Line åtgärder i stort och smått för att minska sina utsläpp på fler sätt.

En viktig åtgärd har varit att koppla in fartygen på landström under längre hamnvistelser, vilket minskar koldioxidutsläppen och gör miljön i hamnen tystare. Genom att använda automatiska förtöjningssystem, införa bränsleövervakare till fartygen, använda AI för effektiv ruttplanering och optimera fartygens värme-, ventilation- och luftkonditioneringssystem, har man också kunnat ta ytterligare steg mot en mer hållbar sjöfart.

Sjöfart inkluderas i EU:s handelssystem för utsläpp

Från och med den 1 januari 2024 omfattas fartyg som trafikerar hamnar i EU av EU:s handelssystem för utsläpp (ETS), vilket innebär att rederier måste köpa utsläppsrätter för den koldioxid de släpper ut. Detta sätter ytterligare press på rederierna, som samtidigt gör stora investeringar i hållbara teknologier.

– Självklart ska sjöfarten spela sin roll för att bekämpa klimatförändringarna. Vi hoppas dock verkligen att en betydande del av de pengar som nu kommer från sjöfarten till ETS-systemet återinvesteras i sektorn  och används till forskning och utveckling, säger Katri Link.

Samarbete är nyckeln för en grönare framtid

Även om många rederier hittills individuellt har sökt olika lösningar för en grönare framtid, ser Tallink Silja Line större potential genom ökat samarbete. Det senaste steget för ökat samarbete i Östersjöregionen är samförståndsavtalet för att skapa en grön korridor mellan Tallinn och Helsingfors. Avtalet har slutits mellan ett flertal rederier som trafikerar linjen, däribland Tallink Silja Line, och hamnarna i Tallinn och Helsingfors samt Helsingfors och Tallinn stad. Denna typ av samarbeten är avgörande, säger Katri Link.

– En hållbar framtid ska inte vara en tävling, utan ett samarbete. Rederier, teknikleverantörer, forskare, politiken, myndigheter, start-ups och bränsleproducenter behöver alla jobba ännu närmare ihop. Klimatmålen kan bara uppnås tillsammans, säger Katri Link avslutningsvis.

Next article