Skip to main content
Home » News » Från havet till glaset
Sponsrad

”Östersjön är utsatt för omfattande miljöföroreningar som hotar både dess unika marina ekosystem och människors hälsa,” förklarar Bengt Rittri, grundaren av Bluewater. Förorenat dricksvatten är ett utbrett problem i Sveriges skärgård. Men tack vare ny teknik hoppas Bluewater kunna vända utvecklingen. 

Bluewater, ett innovativt svenskt företag grundat av miljövisionären Bengt Rittri, tar sig an dessa utmaningar med en lösning som kan omvandla havsvatten till dricksvatten. Med ett fast mål att eliminera behovet av engångsplast och säkerställa tillgång till rent dricksvatten för alla, står Bluewater i frontlinjen för en hållbar framtid.

– Att forma en hållbar framtid är inte bara en möjlighet; det är vår skyldighet, betonar Rittri. Bluewater är fast beslutna om att alla människor ska ha tillgång till rent dricksvatten.

Från Östersjövatten till dricksvatten

Genom vår nya vattenreningsteknik kan Bluewater förvandla nästan alla typer av vattenkällor, inklusive Östersjöns bräckta vatten, till rent dricksvatten. 

– Bluewaters system är flexibla och skräddarsys för både enskilda hushåll och större verksamheter, med kapacitet att rena upp till 50 000 liter vatten per dag, förklarar Bengt Rittri.

3,9 miljoner liter avsaltat vatten

Med framgångsrika projekt som avsaltningsanläggningen i Sandhamn, förser Bluewater hela hamnområdet med över 3,9 miljoner liter avsaltat vatten årligen, vilket har bidragit till hela hamnens dricksvattenförsörjning. Med aktioner som dessa, visar Bluewater vägen för hur lokal handling kan ha global påverkan.

Istället för att förlita sig på transporterade engångsplastflaskor, är det både miljövänligt, hälsosamt och ekonomiskt att utnyttja det rikliga Östersjövattnet.

I en värld där tillgången till rent vatten är ett växande problem, vill Bluewater skapa en hållbar och hälsosam vattentillgång för kommande generationer.


Det blå skenet från vår Bluewater OTM indikerar att vattnet är rent, mineraliserat och redo att drickas.
Next article