Skip to main content
Home » News » Tomma löften i dag innebär tomma hav i morgon
News

Tomma löften i dag innebär tomma hav i morgon

Ett glittrande vackert hav under en solig sommardag kan få en att tro att allt står rätt till med Östersjön. Men under ytan finner man ett hav som karaktäriseras av kollapsade fiskbestånd, övergödning, nedskräpning och förstörda livsmiljöer.

Det ständigt ökande överfisket minskar Östersjöns förmåga att förse oss med de nyttor som vi är beroende av. Det handlar om mat, arbetstillfällen, rekreation samt näringar som är beroende av ett levande och rent hav. Allt detta drabbar de 56 miljoner människor som bor runt Östersjön.

Inger Melander
Fiskeexpert, Världsnaturfonden WWF

Ett Östersjön utan välmående fiskbestånd och ett marint ekosystem i balans förvandlas snabbt till ett utarmat hav med mycket små möjligheter för ett framtida fiske.

Trots detta föreslår nu EU-kommissionen att ta bort en viktig regel som i dag gör att ett fiskestopp införs om ett bestånd hamnar på kritiskt låga nivåer. Regeln brukar kallas femprocentsregeln, där fem procent syftar på att sannolikheten inte får vara högre än detta för att hamna på en kritiskt låg nivå och att det i så fall införs ett fiskestopp.

Tanken med att ha fleråriga förvaltningsplaner är att säkerställa ett hållbart fiske, samtidigt som reglerna ska vara tydliga och förutsägbara för yrkesfiskare. Men utan hållbara fiskbestånd och välfungerande marina ekosystem så kan man varken vara säker på att fisket är hållbart eller att näringen har den förutsägbarhet den behöver. Tas femprocentsregeln bort så kommer det inte finnas någon säkerhetsspärr kvar, och därmed inget skydd för hotade fiskbestånd.

Vi har i princip redan förlorat torsken, den vårlekande sillen är akut hotad och nu kommer liknande signaler från de övriga sill- och strömmingsbestånden.

Vid ministerrådet i oktober 2023 valde EU-ländernas utvalda ministrar att ignorera både befintlig lagstiftning och de vetenskapliga råden då de fastställde 2024-års fiskekvoter för strömming i Östersjön. Tar de nu även bort femprocentsregeln kan det likställas med att legalisera överfiske.

Dagens förvaltning har misslyckats med att både övervaka, kontrollera och efterleva de EU-förordningar som alla medlemsländer skrivit under. Vi har ett fiske som präglas av utkast (när oönskad fångst kastas tillbaka), bifångster och andra illegala metoder. Bland annat förekommer systematiska och omfattande felrapporteringar av fångster.

Allt detta bidrar till att livet i Östersjön försvinner. I stället för att sätta in åtgärder som skulle gynna Östersjön så vill kommissionen nu göra raka motsatsen. WWF hoppas att man vid omröstningen i Bryssel, senare i år fattar rätt beslut. Att man röstar för ett ge Östersjön en chans till återhämtning och ett ekosystem i balans. Att man behåller femprocentsregeln.

Next article