Skip to main content
Home » News » Svenskutvecklade Liplid är ett hållbart och biobaserat alternativ till plastbaserade engångslock
Sponsrad

Årligen används tiotals miljarder engångslock av plast på kaffekoppar och dryckesbägare, vilket ger upphov till stora mängder plastavfall. Samtidigt har EU:s plastdirektiv uppmärksammat problematiken genom att sedan 2019 sträva mot ett generellt förbud av plastlock på dryckesbägare i hela EU. Det svenskutvecklade biobaserade locket Liplid är 100 % återvinningsbart och biologiskt nedbrytbart. Liplid erbjuder dessutom en funktionalitet som avsevärt förbättrar dryckesupplevelsen för on-the-go drycker: ”The new drinking experience”.

Liplid-locket är en svensk innovation som utvecklades utifrån behovet av ett miljövänligt, biobaserat och återvinningsbart alternativ till de plastlock som traditionellt sett använts på kaffemuggar och andra bägare som nyttjas för att konsumera dryck on-the-go. Plastlocken kan inte återanvändas och inte heller brytas ner i naturen, vilket är ett problem eftersom de årligen ger upphov till stora mängder plastavfall. Plastlocken lever helt enkelt inte upp till konsumenternas behov gällande funktionalitet och hållbarhet.

En förbättrad smak- och doftupplevelse för on-the-go drycker

–Något som utmärker Liplid är att locket appliceras på insidan av bägaren i stället för på, vilket minskar den ibland upplevda osäkerheten kring om locket verkligen sitter på som det ska eller ej. Vetskapen om att locket sitter på innebär att man kan avnjuta sin dryck mer avslappnat med minimerad risk att bränna sig eller spilla, säger Jesper Berthold, vd på Liplid.

Liplid förbättrar både stabiliteten, smak- och doftupplevelsen för on-the-go drycker, bland annat genom att erbjuda konsumenten möjligheten att dricka från bägarens kant i stället för genom att suga på locket. Man kan dricka som en vuxen, kommenterar Jesper Berthold. Liplid-locken tillverkas av naturfibrer såsom bambu, bagasse eller träfibrer. Liplids lock erbjuder ett resurseffektivt alternativ till dagens fiberbaserade, ofta så kallade ”papperslock” på marknaden eftersom lockets innovativa design möjliggör en 25-30 %-ig reduktion i materialanvändning i produktionen.

Har utsetts till världens bästa kaffemuggslock

–Vi har noterat ett stort intresse för Liplid, som vunnit pris som världens bästa lock till kaffemuggar (WorldStar 2022). Det är en svensk/danskutvecklad produkt med innovativ design och unika hållbarhetsegenskaper som svarar upp till konsumenternas och EU:s högt ställda krav, bland annat genom att erbjuda ett säkrare, mer hållbart och trevligare sätt att konsumera on-the-go drycker som dessutom minimerar klimatavtrycket och är 100% plastfritt samt helt återvinningsbart, säger Jesper Berthold.

De första leveranserna av Liplid anländer i mars 2024. Det är tydligt att många aktörer nu söker plastfria och hållbara alternativ till de plastlock som hittills utgjort normen i branschen.

Hög efterfrågan på biobaserade alternativ 

–Vi befinner oss för närvarande i ett stadium då vi söker nationella och internationella samarbetspartners. 2024 kommer sannolikt att bli året då Liplid på allvar får fäste på marknaden, såväl i Sverige som globalt. Vi förväntar oss att se en kraftig tillväxt framöver då efterfrågan på biobaserade, resurseffektiva och funktionellt nyskapande alternativ till plastlocken är mycket hög, säger Jesper Berthold.

Next article