Skip to main content
Home » Ideellt Engagemang » Lovette Jallow: Med siktet inställt på jämlikhet
Ideellt Engagemang

Lovette Jallow: Med siktet inställt på jämlikhet

Foto: King Kunta

Uppväxt med starka kvinnliga förebilder i sin närhet lärde sig Lovette Jallow tidigt att stå upp för sina åsikter och det hon anser är rätt och sant. Hon har aldrig varit rädd för att synas och höras och ge en röst åt dem som behöver styrka och stöd.

Allt hon gör genomsyras av tanken på att skipa rättvisa. Att de mänskliga rättigheterna uppfylls är en ständigt närvarande drivkraft. I tider när främlingsfientliga vindar blåser vill Lovette Jallow påminna om medmänsklighet och alla människors lika värde samt att likheterna oss människor emellan är större än olikheterna. Hon har ett medfött patos och hyser kärlek för människor. För Lovette har människan alltid varit i fokus. Och det oavsett härkomst.

Att äga sin egen sanning och tro på det hon gör och att det också kan göra skillnad är en styrka som hela tiden visar sig i det arbete för rättvisa som Lovette utför. Så länge hjärtat bultar kommer hon fortsätta att kämpa som hon själv uttrycker det. Att inkludera rättvisa är hennes kall och livsuppgift oavsett om det handlar om rättvisa inom skönhetsbranschen eller att organisera en humanitär insats för utsatta människor.

– Vi måste kunna prata om de strukturella problem som finns och bryta ner negativa strukturer. Vi måste ta upp problemen oavsett område, förklarar hon på sitt övertygade och självklara sätt.

Lovette visar upp skönhetens nyanser

Det var för två år sedan som Lovette gav ut skönhetsboken Black Vogue. Där upplyser hon om den hittills normgivande vita skönhetsnormen samt om ”skönhetens nyanser” och smink för mörkare hudtoner. Boken som var den första i sitt slag fick stor genomslagskraft och positiv uppmärksamhet. Idag är den självklar i make up-artistutbildningar och given för stylister.

– Boken är efterfrågad och man kan tycka att en bok som tar upp ämnet borde kommit ut bra mycket tidigare, men nu är den här och det var på tiden att de här frågorna uppmärksammades på en bredare front.

Visst finns det dem som tycker att det är ytligt att engagera sig om jämlikhet inom skönhet, men som Lovette ser det: om vi inte ens kan ha jämlikhet i sminkhyllan hur ska vi då lyckas med övriga frågor.

– Alla som vill ska kunna sminka sig och det är givetvis enkelt att negligera frågan om man inte anser att man berörs av den. Men den berör en stor del av befolkningen. Genom att sprida kunskap och genom påtryckningar inom skönhetsbranschen har vi kunnat påverka vilket lett till betydande förändringar.

Lovette Jallow
Lovette Jallow, 33, startade Facebookgruppen Black Vouge 2015. Gruppen är ett forum om smink för kvinnor, män och ickebinära med mörkare hudtoner. Foto: Mia Räty

Okunskap i jämlikhetsfrågor

Lovette menar att det råder okunskap i många frågor som handlar om jämlikhet inom olika områden.

– Det handlar inte nödvändigtvis om ovilja, utan om bristande kunskaper och insikter. Genom mina kanaler på sociala medier sprider jag en ökad kunskap om mänskliga rättigheter och allas lika värde. Det är tidskrävande och kräver mycket energi, men jag vet att det är mödan värt och att det ger resultat. Det har jag redan fått bevis på många gånger om.

Hennes arbete med att ordna en stor insamling till utsatta i Libyen har också lett till att hon erhållit Rättvisepriset. Hon var också nominerad till Guldtuben för sitt arbete med att sprida kunskap om orättvisor och rasism via sin youtube-kanal.  Visst är Lovette glad och stolt över pris och nominering även om hon hade kämpat på i samma anda oavsett.

Börja göra skillnad

Hon poängterar att alla kan göra skillnader i så väl smått som stort. Börja helt enkelt där du står i din vardag!

– Det kommer att ge ringar på vattnet. Min mormor, som är en av mina största förebilder, sa alltid att man ska behandla folk som om de vore ens bästa gäst. Det är alltid min utgångspunkt. Det är inte hur vi ser ut utan hur vi är som ska avgöra hur vi blir bemötta. I Sverige utgörs 31,4 procent av befolkningen av invandrare och vi måste fortsätta att kämpa för ett fungerande och rättvist system som utgår från att vi alla är en. Vi utgör Sverige tillsammans, avslutar Lovette.

Läs mer här.

Next article