Home » Ideellt Engagemang » Med medmänsklighet i fokus
Sponsrad

Vad har nedsmältning av illegala vapen i El Salvador, kvinnogrupper i Nepal, kampanjer mot barnäktenskap i Zambia, yrkesutbildningar för människor med funktionsnedsättningar i Moldavien och antirasistiskt arbete i Sverige gemensamt? Svaret är kampen för mänskliga rättigheter och allas rätt att leva värdiga liv, något som IM har arbetat för i 80 år.

IM bedriver idag arbete tillsammans med partners i femton länder världen över. Fokus ligger, precis som när IM grundades vid andra världskrigets början, på medmänsklighet och på att alla människor ska kunna ta del av sina rättigheter.

Organisationen kännetecknas av innovativa sätt att angripa fattigdom, utanförskap och ojämlikhet. Kanske har du hört talas om Humanium Metal by IM där illegala beslagtagna vapen smälts ner till ny bruksmetall och pengarna återinvesteras i samhällen som drabbats av väpnat våld? Genom initiativet kan bland annat människor som drabbats av funktionsnedsättningar efter skottskador få rehabilitering och stöd att starta verksamheter.

Andra projekt som IM stöttar handlar bland annat om sparlåneklubbar där främst kvinnor samlar pengar i en gemensam pott som de sedan kan låna ur, mot ränta, för att starta egna verksamheter. Med hjälp av inkomsterna kan de sedan sätta sina barn i skolan, vilket minskar risken för barnäktenskap och tidiga graviditeter. Här i Sverige arbetar IM med integration och antirasism, bland annat genom att skapa mötesplatser där etablerade och nya svenskar får möjlighet att träffas och umgås.

Ett enkelt sätt att vara med i arbetet för en bättre värld är att köpa IM:s gåvokort där intäkterna går till IMs verksamhet i världen. Det nya gåvokortet ”Världens julkort” med vackert julmotiv är perfekt att lägga under granen – du gör någon närstående glad samtidigt som du gör en livsviktig insats för att stärka utsatta människor i världen. Du hittar korten i IM:s gåvoshop.


Om IM
IM är en svensk biståndsorganisation som arbetar för en värld fri från fattigdom och utanförskap, där alla kan ta del av sina rättigheter och ta makten över sina liv. Vi stärker utsatta människor så att de av egen kraft kan förändra sin situation. IM grundades 1938 och är religiöst och partipolitiskt obunden.

Nästa artikel