Skip to main content
Home » Ideellt Engagemang » Vilken organisation är du volontär för? Vad ger du en gåva till? Vad engagerar dig?
Ideellt Engagemang

Vilken organisation är du volontär för? Vad ger du en gåva till? Vad engagerar dig?

Händer som håller i blommor för givande
Händer som håller i blommor för givande
Foto: Unsplash

I den framtid jag arbetar för är det lika naturligt att ställa de här frågorna när du träffar en ny bekantskap på jobbet eller privat, som att vi idag frågar var någon jobbar, bor eller gör på fritiden. Du kanske undrar varför du ska engagera dig frivilligt och gratis för någon annan när du har fullt upp med ditt eget? Eller varför ska du ge gåvor när du redan betalar skatt?

Charlotte Rydh

Charlotte Rydh

Generalsekreterare, Giva Sverige

Foto:  Christin Philipsson 

Att ge av sin tid eller sina pengar handlar om att ta ansvar för frågor och områden vi tycker är viktiga och bidra till att vi tillsammans gör världen lite bättre varje dag. Det är ett sätt att ta aktiv del i civilsamhället. När vi går samman och engagerar oss för någon annans intressen (till exempel utsatta barn) eller vårt eget (kanske i en bostadsrättsförening), oberoende av det offentliga eller näringslivet, är vi en del av civilsamhället.

Ett samhälle utan intresse och engagemang för andra än oss själva blir ett kallt och opersonligt samhälle.

Att vi engagerar oss för andra än våra allra närmaste hjälper oss att se det ömsesidiga beroendet människor emellan, globalt såväl som lokalt. Det är också viktigt för att tillsammans hitta lösningar på små och stora samhällsfrågor.

Det här är något som blir än mer uppenbart under ett år som 2020 då coronapandemin dragit fram över världen. Kan pandemin innebära en omsvängning mot större solidaritet, engagemang och omtanke om varandra? Eller kommer nationalistiska strömningarna få skjuts av stängda gränser och begränsningar i demokratins grundval om mötesfrihet?

Pandemin belyser vikten av människors engagemang och betydelsen av civilsamhället för en stark demokrati där medborgarens engagemang och röst får ta plats.

Med drygt 200 000 ideella organisationer i Sverige finns det stora möjligheter att få utlopp för just ditt engagemang. Rapporten ”Medborgerligt engagemang 1992-2019” från Ersta Sköndal högskola visar att drygt hälften av Sveriges befolkning gör olika ideella insatser. Och tiden vi lägger ner på ideellt arbete har ökat från 15 till 18 timmar i veckan de senaste fem åren.

Men, att vara volontär passar inte alla och inte vid alla tidpunkter i livet. Ett annat sätt att engagera sig är att ge gåvor och donationer till det du tycker är viktigt. 6 av 10 svenskar har gett en gåva det senaste halvåret. Det innebär att det är allmänheten, du och jag, som bidrar med huvuddelen av intäkterna för ideella organisationers verksamhet.

Men hur vet du att din volontärinsats eller gåva verkligen bidrar till förändring?

En låg kostnad för administration säger inte ett dugg om vilken nytta en gåva eller volontärinsats gör. Eller hur effektiv organisationen egentligen är. Bra metoder för att mäta nytta eller effekt är därför ett viktigt fokus både för enskilda organisationer och en branschorganisation som Giva Sverige. Det är en förutsättning för att du ska känna dig trygg att din insats, som givare eller volontär, gör nytta. Så titta gärna efter märkningen ”Tryggt givande”!

Med den här bilagan som inspiration hoppas jag att du kan hitta och växla upp ditt eget engagemang. Tillsammans kan vi förändra världen! 

OM GIVA SVERIGE

Giva Sverige är branschorganisationen för tryggt givande. Våra drygt 160 medlemmar representerar en bredd av ideella organisationer med olika ändamål, av olika storlekar och på olika platser i landet. Gemensamt är att engagerar människor för sina ändamål och finansieras med gåvor och bidrag.

Under 2019 bidrog allmänheten, företag och organisationer med 9,1 miljarder kronor i gåvor och bidrag till våra medlemsorganisationer.

Medlemsorganisationerna har drygt 14 000 volontärer och allmänhetens gåvor och donationer står för närmare 70 procent av insamlade medel.

Medlemmarna följer Giva Sveriges Kvalitetskod som ställer krav på etisk, transparent och professionell styrning av ideella organisationer.

Giva Sverige står bakom märkningen Tryggt givande.

Next article