Skip to main content
Home » Rädda Östersjön » Vattenkraften måste också miljöanpassas
Sponsrad

Vattenkraft är idag den enda industrin i Sverige som inte behöver miljöanpassa sig. Detta blir i förlängningen ett hot mot den biologiska mångfalden och en ekosystemkris.

Alla verksamheter som påverkar natur och miljö ska vara tekniskt miljöanpassade i största möjliga mån. Så är det för alla idag, utom för vattenkraftsindustrin, som ju faktiskt förser oss med 45 procent av elproduktionen i Sverige. Det känns både märkligt och omodernt, menar Christer Borg på Älvräddarna.

– I kraftindustrins värld är det superintressant och viktigt att politiker och folk tror att en miljöanpassning av vattenkraften är något extraordinärt. Att det är något som ingen annan industri behöver tåla. Men det är precis tvärtom.

Byggs hela tiden ny elproduktion

Christer Borg menar vidare att det är ett argumentationsfel att ställa upp en alldeles självklar miljöanpassning av vattenkraften som ett skäl till att vi samtidigt måste ersätta den lilla produktionsförlust som uppstår med annan elproduktion.

Christer Borg

Christer Borg

Generalsekreterare
Älvräddarna

Foto: Svanthe Harström– Dels byggs det massor av annan produktion hela tiden. Den stora utbyggnad av vindkraft som nu står för dörren tvingar oss att utveckla annan teknik än vattenkraft för att hålla elsystemet i balans, så inte heller av den anledningen ska vattenkraft skyddas in absurdum.

För lite kisel i Östersjön

Ett annat problem för Östersjön idag är att alla de stora utbyggda älvarna är kiselfällor.

– I Sverige är kiselalgerna en viktig del av vårblomningen i både Östersjön och på västkusten. Forskning kan konstatera att kiselhalterna i Östersjöns vatten har minskat väldigt mycket. Det påverkar ekosystemet negativt eftersom alger äts av djurplankton och plankton i sin tur är viktig näring för fisk, säger Christer Borg.

Hotad biologisk mångfald

Älvräddarna har sedan 2011 stadgar för hur de kan jobba aktivt för att miljöanpassa Sveriges vattenkraftverk. Biologisk mångfald och ekosystem-kris är enligt forskning lika viktigt som klimatkrisen idag, menar Christer Borg.

Next article