Rymdteknik
Utvecklingen i Rymden – en förutsättning för att nå klimatmålen
I takt med att fler och bättre satelliter skapar ny data och förmågan att analysera information förbättras kan rymden på ett avgörande sätt bidra till en bättre bild av hur jorden mår.