Home » Rymdteknik » Rymden skapar nya möjligheter för en hållbar värld
Rymdteknik

Rymden skapar nya möjligheter för en hållbar värld

Visste du att rymden blir allt viktigare för många saker som du tar för givet i din vardag?

Genom satelliter i rymden hanteras exempelvis data som gör att du hittar restauranger i din närhet, att du kan ta del av bättre väderprognoser eller att du kan se nyheterna på TV.

Men satelliter spelar också en avgörande roll för att förstå hur jorden mår. Genom ökat utnyttjande av data från satelliter kan vi bidra till en mer hållbar framtid på vår hårt ansträngda planet.

En hållbar värld tack vare rymden

Teknisk utveckling gör det allt billigare att skjuta upp betydligt mindre satelliter. Antalet satelliter ökar därför kraftigt, från dagens kring 1700 till uppemot 5000 de närmaste åren och sedan ännu fler.

Den här typen av små satelliter cirkulerar närmare jorden än traditionella stora satelliter. De gör det möjligt att både koppla upp de delar av jordens befolkning som ännu inte har internet och även att snabbt få bilder och annan data med hög kvalitet om det som sker på jorden, haven och i atmosfären. Redan i dag finns data som dagligen i stort sett täcker alla delar av planeten. Detta ger nya möjligheter att skapa lösningar på de stora utmaningar mänskligheten står inför.

Kiruna kan styra framtiden

Den tekniska utvecklingen är mycket snabb och det statliga bolaget SSC (Swedish Space Corporation), samarbetar med alla stora civila rymdaktörer i världen. Bolaget, som driver rymdbasen Esrange Space Center i närheten av Kiruna, har därmed en unik möjlighet att bidra i dessa viktiga framtidsfrågor.

Från Esrange stöttar SSC internationell rymdforskning, tillsammans med forskare och kunder från hela världen. Det kan till exempel handla om rymdraketer eller stora ballonger på mycket hög höjd som skjuts upp från Esrange för olika vetenskapliga experiment.

Uppskjutning raket
Bild från en raketuppskjutning från SSC:s rymdbas Esrange i närheten av Kiruna. Nu vill SSC ta nya kliv för att möta den globala rymdutvecklingen och ta vara på de möjligheter som rymden ger för att bidra till en mer hållbar planet. Foto: Thilo Krantz/DLR

Lilla Sverige med världens största nätverk

Från rymdbasen styrs även ett av världens största kommersiella nätverk av antenner som används för att kommunicera med satelliter, rymdfarkoster och bemannade rymdfärder. Förutom Esrange har SSC markstationer med antenner på alla kontinenter.

Små avancerade och billigare satelliter gör rymden tillgänglig för allt fler världen över.

– Utvecklingen är enorm, vi kan jämföra det som nu sker med när vi gick från stordatorer till PC. Sverige måste hänga med, så att även vi därmed kan bidra till en mer hållbar global utveckling, säger Stefan Gustafsson, strategichef på SSC.

– I somras togs ett viktigt första steg när regeringen beslutade att investera i en testanläggning för rymdteknisk utveckling på Esrange. På sikt vill vi göra Esrange till en av världens få uppskjutningsplatser för små satelliter.  

Kan rymden utrota fattigdom?

Den europeiska rymdorganisationen ESA (European Space Agency), EU och FN har förklarat att teknik baserad i rymden är avgörande för att hantera de stora utmaningar mänskligheten står inför. Även för att klara de 17 mål för hållbar utveckling som FN har satt upp (den så kallade Agenda 2030).

”Redan i dag bidrar rymden till att nå dessa viktiga mål.”

Målen handlar bland annat om att utrota fattigdom, förebygga klimatförändringar, rädda haven och bevara den biologiska mångfalden. Redan i dag bidrar rymden och därmed SSC till att nå dessa viktiga mål. Genom nya satsningar kan det bidraget öka ännu mer. Att hjälpa världen att sända upp satelliter från Esrange är en sådan satsning, den nya testanläggningen för hållbar rymdteknik en annan, men det finns fler.

Fredskris och klimatkaos

Initiativet Global Watch Center, som SSC driver i samarbete med Luleå tekniska universitet och konsultföretaget ÅF, är ett bra exempel på en sådan satsning. Den går ut på att bygga ett center där data från världens satelliter sammanställs, analyseras och görs enkelt tillgänglig, allt med hjälp av avancerad artificiell intelligens.

Ett sådant center handlar om att ge stöd till att hantera de stora globala problemen genom trovärdig och snabb information. Listan kan göras lång, men några exempel på globala problem är avverkning av regnskogar, plast i haven, ökande havsnivåer och hantering av katastrofer såsom skogsbränder och andra konsekvenser till följd av klimatförändringarna. Fredskriser är ett annat exempel, liksom att undvika humanitära katastrofer.

Skogsbrand
Skogsbränder och andra naturkatastrofer blir allt vanligare, men ett projekt som det SSC tillsammans med LTU står bakom kan vara en start på slutet för problematiken. Foto: Unsplash

Ett vakande öga

För att lyckas behöver funktionen kontrolleras av en global aktör med legitimitet och hög trovärdighet. FN är en naturlig sådan aktör.

– Man kan säga att det skulle vara ett sorts ’vakande öga’ över hur vår planet mår, säger Stefan Gustafsson, en av dem som ligger bakom initiativet.

Projektet, som ligger väl i linje med den rymdstrategi som regeringen lanserade i våras, har mött stort intresse i samhället och drivs nu vidare i samarbete mellan SSC, Luleå tekniska universitet och konsultföretaget ÅF. Region Norrbotten, Kiruna och Luleå kommun samt Sparbanken Nord bidrar till finansieringen av de inledande studierna.

Luleå tekniska universitet satsar stort på rymden

För Luleå tekniska universitet (LTU) är rymden ett viktigt forskningsområde. Samverkan med industrin är en viktig del av satsningen. Såväl LTU som Institutet för rymdfysik har sedan många år ett nära samarbete med Esrange inom många områden. Tack vare detta har flera viktiga rymdverksamheter kunnat utvecklas under åren.

I maj i år bildades också den norra delen av ett nationellt nätverk för innovation inom flyg – och rymdindustrin, med inriktning på just rymd. Ett stort antal företag, universitet och institutioner deltar.

– Vi ser rymden som ett strategiskt viktigt forsknings- och innovationsområde. Det nyligen fattade beslutet om etableringen av en försöksverksamhet på Esrange skapar nya möjligheter till forskningsprojekt och samverkan. Till exempel kan vi vidareutveckla våra utbildningar och vår testverksamhet på ett naturligt sätt kopplat till verksamheten på Esrange. Det finns också synergieffekter med andra stora internationella projekt som vi deltar i, säger professor Jonas Ekman, prefekt för Institutionen för system- och rymdteknik vid LTU.

Jorden
Effekterna kan bli enorma om samarbetet mellan rymdprojekten och högskolorna fortsätter att utvecklas. Foto: Unsplash

LTU deltar aktivt i initiativet Global Watch.

– Global Watch är ett bra exempel på de möjligheter som utvecklingen inom rymdteknologi skapar och som handlar om våra stora globala framtidsfrågor. De potentiella bidragen till global hållbarhet är enorma. Vi deltar nu aktivt tillsammans med SSC i dialoger med olika aktörer både på nationell och internationell nivå för att vidareutveckla konceptet, säger Jonas Ekman.         

Nästa artikel