Skip to main content
Home » Rymdteknik » Hållbara möjligheter i Brasiliensamarbete
Rymdteknik

Hållbara möjligheter i Brasiliensamarbete

Ett aktuellt exempel på hur modern rymdteknik kan användas för en mer hållbar utveckling på jorden är det samarbete som nu initieras mellan Brasilien och Sverige via rymdföretaget SSC.

Rymd- och IT-teknik utvecklas i dag mycket snabbt och tillsammans kan de innebära nya lösningar som bidrar till en mer hållbar utveckling inom många områden.

– I Sverige finns hypermodern rymdteknik som i kombination med andra teknikområden kan bidra till en mer hållbar utveckling. Kombinationen gör Sverige till ett intressant samarbetsland, konstaterar Stefan Gustafsson, Strategichef på SSC (Swedish Space Corporation).

Ett exempel är det samarbetet som växer fram genom det bilaterala avtal som Sverige har med Brasilien inom forskning och utveckling. 2009 undertecknades partnerskapsavtal mellan regeringarna i Sverige och Brasilien kring innovativt samarbete. Som en följd av Gripenaffären startade regeringen sedan 2015 även ett ”Team Sweden Brasilien” för att samla de svenska insatserna med Brasilien mot ett par områden.

– Samarbetet ger utmärkt stöd för Svensk industri att på affärsmässiga grunder bidra till en hållbar tillväxt i båda länderna. Regeringarna i båda länderna gör, liksom inblandade myndigheter och företag där SAAB utgör ett föredöme, ett mycket bra jobb för att tillvarata möjligheterna.

Det är en stor potentiell marknad, inte minst för högteknologi.

Brasilien är världens femte största ekonomi, ett geografiskt mycket stort land med stora naturresurser och 200 miljoner människor. Det är en stor potentiell marknad, inte minst för högteknologi. Sverige har sådan högteknologisk kompetens, produkter och tjänster. Genom samarbete kan länderna utveckla ömsesidig och hållbar tillväxt och rymden är ett högaktuellt område.   

Rymden ger hållbara lösningar på jorden

Modern rymdteknik innebär en revolution av möjligheterna på jorden. Ny digital kommunikation växer fram i takt med att allt fler mer kompetenta och billigare satelliter ger möjlighet till uppkoppling i områden där andra lösningar varit för dyra. Det innebär att en större del av jorden kan bli uppkopplad, både maskiner och människor.

Sammantaget skapas fantastiska möjligheter.

Positionering och navigation är en annan del, där noggrannhet liksom motståndskraft mot störningar förbättras. Satelliter för observation av jorden, atmosfären och haven blir allt bättre, med nya avancerade och billigare sensorer. Konstellationer (svärmar) av sådana satelliter finns redan, och inom en snar framtid kan de ge information om varje del av vår planet i nära realtid. Sammantaget skapas fantastiska möjligheter.

– Redan i dag är en fungerande infrastruktur i rymden avgörande för många funktioner vi ser som naturliga i vår vardag. Med den nya teknologin är det bara fantasin som sätter gränser för de tillämpningar som kan växa fram.

Nätverk - en mer uppkopplad planet. Foto: Unsplash
Allt billigare satelliter ger möjlighet till uppkoppling i områden där andra lösningar varit för dyra. Foto: Unsplash

Brasilianskt samarbete mot nya lösningar  

Brasilien har en utvecklad rymdverksamhet, med ett flertal myndigheter och företag. Tillsammans med SSC:s kunnande inom avancerade rymdtjänster och bolagets globala nätverk för kommunikation med, och styrning av, satelliter kan en perfekt kombination skapas.

Ett närmare samarbete är strategiskt perfekt.

– Ett närmare samarbete är strategiskt perfekt. Då öppnas möjligheter att konkret bidra till en hållbar utveckling exempelvis av megastäder och viktiga, känsliga och otillgängliga områden som Amazonas. Men även utveckling av ett hållbart jordbruk, skogsindustri, säkerhet, klimat och krishantering underlättas.

Dessutom kommer mängder av nya applikationer att kunna utvecklas genom effektivare utnyttjande av data från rymden och nya möjligheter till digital kommunikation. Inte bara SSC kan dra nytta av det spirande samarbetet. Företag, universitet och institutioner i Brasilien och Sverige kan gemensamt utveckla globala lösningar inom ett brett spektrum.

Landsbygdsminstern ledde innovationsveckor

Ett viktigt steg togs vid de innovationsveckor som Sverige och Brasilien nyligen genomfört, den svenska i Brasilien och den Brasilianska i Sverige. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht initierade ett brett synsätt på utnyttjande och utveckling av rymdtjänster i Brasilien under temat Bio-Economics.

Det hela följdes upp av Brasilien i Stockholm där möjligheterna diskuterades vidare, bland annat som en effekt av det högteknologiska samarbete som skapats genom Brasiliens köp av stridsflygplanet Gripen.

Ett viktigt steg är etableringen av förmåga att skjuta upp små satelliter.

– Nu gäller det att ta detta vidare. Möjligheterna är många och vi upplever starkt politiskt stöd. Konkurrensen är såklart hård, och det gäller för Sverige att vara en långsiktigt attraktiv partner. Ett viktigt steg är etableringen av förmåga att skjuta upp små satelliter från vår rymdbas Esrange utanför Kiruna. Frågan bereds inom regeringskansliet och av oss på SSC. Om detta blir verklighet dras högteknologiskt intresse till Sverige, till gagn inte bara för SSC utan för en stor del av den svenska högteknologiska industrin. Och, kanske kan det göras med en Brasiliansk raket, avslutar Stefan Gustafsson.

Next article