Skip to main content
Home » Rymdteknik » Utvecklingen i Rymden – en förutsättning för att nå klimatmålen
Rymdteknik

Utvecklingen i Rymden – en förutsättning för att nå klimatmålen

avatar

Michael Liljeblad

Affärsutvecklare på Swedish Space Corporation

Foto: SSC

avatar

Liisa Kiviloog

Hållbarhetschef på Swedish Space Corporation

Foto: SSC

I takt med att fler och bättre satelliter skapar ny data och förmågan att analysera information förbättras kan rymden på ett avgörande sätt bidra till en bättre bild av hur jorden mår.

Därigenom kan beslut fattas med utgångpunkt i säkrare fakta och större global samsyn. Rymdens möjligheter att bidra till en hållbar planet ökar i takt med allt mer kompetent och billigare teknik.

– Sensorer som ger klimatdata är inget nytt. Det nya är istället vår ökade förmåga att bearbeta den enorma mängden data vi kan få och, analysera och presentera den, berättar Michael Liljeblad, affärsutvecklare på Swedish Space Corporation, SSC.

Det är den blixtsnabba utvecklingen inom satellitområdet tillsammans med ”machine learning” och artificiell intelligens (AI) som gör att man idag kan generera och analysera mycket större mängder data.

– Den nya information vi kan få via satelliter gör det möjligt att ta fram betydligt säkrare prognoser som behövs för att kunna ta kloka och hållbara beslut, konstaterar Liisa Kiviloog, Hållbarhetschef på SSC.

Exemplen är många och täcker allt från regnskogar till översvämningar, torrperioder, polernas isbeläggning, luftföroreningar liksom biologisk mångfald och samhällsplanering. Genom tidig upptäckt kan man sätta in åtgärder för att minimera konsekvenser av negativ utveckling, men även att vända den.   

– Det är viktigt att inte vara beroende av mätningar från några få länder. Satellitdata ger oss ett globalt och mer vetenskapligt perspektiv, förklarar Liisa Kiviloog.

Samarbete över gränserna

En fördel med rymden är också att där jobbar fortfarande nationer sida vid sida för jordens bästa.

– På exempelvis rymdstationen ISS samarbetar USA med Ryssland och Europa. FoU-projekten är neutrala och politiken har man lämnat kvar på jorden, konstaterar Michael Liljeblad.

SSC jobbar globalt och utvecklar både nya tjänster och förmågan att snabbare leverera mer data från satelliter i rymden till kunder som behöver den runt om i världen.

Bedriver forskningsstöd

Dessutom bedriver SSC forskningsstöd med raketer och ballonger från rymdbasen Esrange, där man tillsammans med regeringen nu överser möjligheterna att bli den första basen på europeisk jord att sända upp små satelliter i omloppsbana.

– En sådan förmåga kompletterar SSC breda utbud av avancerade rymdtjänster och skulle därmed starkt bidra till att kunna utnyttja rymden för att gynna utvecklingen av en hållbar planet, och därmed till Sveriges klimatambitioner. Förmågan är av strategisk betydelse för SSC, Sverige och Europa, avslutar Stefan Gustafsson, strategichef på SSC.

Next article