Skip to main content
Home » Rymdteknik » Rymden har en viktig roll i klimatfrågan
Rymdteknik

Rymden har en viktig roll i klimatfrågan

Genom den snabba teknikutvecklingen har rymden fått en större roll på jorden. Satelliter och annan rymdutrustning möjliggör klimatsmarta lösningar som bidrar i utvecklingen till ett hållbart beteende.

Idag är en stor del av viktiga samhällsfunktioner beroende av rymdbaserad infrastruktur, tv, gps, internet är bara några exempel. Digitalisering och miniatyrisering driver fram nya möjligheter och lägre kostnader.

Just nu satsar aktörer världen över på små satelliter vilka kan användas för olika former av jordobservation och kommunikation. Dessa små satelliter avses användas i svärmar, som ligger i banor runt jorden, ständigt i kontakt med jordbaserad infrastruktur och teknik.

Satelliterna gör att vi lättare kan förutse och upptäcka olika förändringar i klimatet och hantera konsekvenserna av dem, som till exempel torka, extrema väderförhållanden, isars avsmältning och sammansättning av atmosfären. Data från observationerna distribueras i nära realtid via rymdbaserat internet vilket är åtkomligt från jordens alla hörn.  

– Genom förbättrad övervakning kan vi dessutom verifiera att alla följer internationellt överenskomna avtal. En huvuddel av de verifieringsparametrar som diskuteras kräver en väl fungerande rymdinfrastruktur för att kunna realiseras, säger Stefan Gustafsson som är chef för Strategy & Sustainable Business på SSC – Swedish Space Corporation.

Genom en kombination av observerande satelliter och satelliter för kommunikation ökar den globala transparensen. Kunskap kommer att kunna spridas mer obehindrat och nå i stort sett alla platser och människor. Möjligheterna för olika aktörer att stänga av eller störa informationsflödet minskar eftersom den infrastruktur som tillhandahåller den finns i rymden.

– Rymden kan aktivt bidra i alla FN:s 17 hållbarhetsmål. Eftersom klimatfrågan är en global säkerhetsfråga är det viktigt att ha ett organ som till exempel FN som svarar för att informationen som genereras sprids och är sann. Genom ett Global Watch Center kan man på så sätt öka kunskapsspridningen och medvetenheten, menar Stefan Gustafsson.

Sverige kan spela en viktig roll i utvecklingen. SSC tillhandahåller globala rymdtjänster, där nedtagning av data från rymden är en viktig del, liksom stöd till forskning genom utnyttjande av sondraketer och stratosfäriska ballonger från Esrange Space Center.

Next article