Skip to main content
Home » Rymdteknik » SSC hjälper världen dra nytta av rymden
Rymdteknik

SSC hjälper världen dra nytta av rymden

Utvecklingen inom rymdindustrin är explosionsartad. Sverige kan genom en satsning på rymdbasen Esrange skapa en unik förmåga att bidra och påverka denna utveckling.

Enligt Stefan Gustafsson, Strategichef på SSC (Swedish Space Corporation), har Sverige och SSC en mycket bra möjlighet att ta en viktig roll i den snabba globala utvecklingen och därmed bidra till en mer hållbar planet. Samtidigt skapas tillväxt och arbetstillfällen, inte bara i rymdindustrin.

– Den snabba teknikutvecklingen, där digital teknik och rymdteknologi samutnyttjas, skapar snabbt nya lösningar som redan står för mycket betydelsefulla bidrag till en hållbar utveckling för mänskligheten och vår planet, förklarar Stefan Gustafsson.

Det innebär att det är kö för att få upp den nya tekniken i rymden

Utvecklingen har inneburit att små och billigare, men mycket avancerade, satelliter kompletterar de betydligt större och dyrare traditionella. Och det är många satelliter som nu behöver upp i rymden.

– Ja, utvecklingen av uppskjutningsmöjligheter har inte hängt med i det snabba förloppet. Det innebär att det är, och för lång tid framöver kommer att vara, kö för att få upp den nya tekniken i rymden. Där kan vi göra en betydelsefull insats, säger Anna Rathsman, Teknikchefpå SSC.

Den svenska regeringen har, med stöd av SSC, tittat på möjligheterna och ser potentialen. Att kunna erbjuda satellituppskjutning skulle dra de stora aktörerna till Sverige och Kiruna, till gagn för alla. Det skulle ge en skjuts för näringsliv och tillväxt i Norrbotten, där även Luleå Tekniska Universitet, Institutet för Rymdfysik och Eiscat finns.

– Vi jobbar tillsammans för att skapa ett viktigt innovativt ekosystem för nya jobb och tillväxt. Det som nu behövs är en statlig investering i grundläggande infrastruktur. En sådan har utretts under flera år och vi hoppas nu att den genomförs, för det vore synd att missa denna unika möjlighet, säger Lennart Poromaa, chef för SSC:s rymdbas Esrange.

Ett globalt paradigmskifte – genom rymden
Stefan

Rymdsatsningar har från den första rymdvågen på 1960- och 70-talen gått från ett fokus på teknikutveckling för rymdforskning och militära tillämpningar till att mer fokusera på möjligheterna att förenkla våra vardagsliv och tillvarata rymdens möjligheter att gynna en hållbar global utveckling.

Det handlar om två områden, vilka tillsammans ger förutsättningar till en enorm global utveckling.

  • Att från rymden observera jordytan, oceanerna och atmosfären över hela klotet i nära realtid. Det skapar enorma möjligheter som till exempel bättre klimatövervakning, katastrofhantering, fredsbevarande åtgärder, jordbruk och att hantera konsekvenser som flyktingströmmar och säkerhet, men även enorma möjligheter till forskning och ekonomisk tillväxt.
  • Ökade globala möjligheter till snabb kommunikation, där satelliter kan komplettera markbundet internet genom att ge uppkoppling både i områden som i dag är svåra att nå med markbundna system och till prylar och applikationer som i allt större utsträckning har behov av ständig uppkoppling.

Sammantaget ger detta enorma möjligheter, både till informationsspridning och till en mer hållbar samhällsutveckling över hela jorden.

Sverige har en unik möjlighet

Med etableringen av Esrange 1966 tog Sverige plats på den internationella rymdkartan med etableringen av den europeiska rymdbasen Esrange.  SSC bildades 1972 för att bland annat driva Esrange som idag är Europas mest mångfacetterade rymdbas. Därifrån stöttar SSC, tillsammans med forskare och kunder från hela världen, forskning med raketer, stratosfäriska ballonger och andra rymdinstrument.

SSC är idag en världsledande global leverantör av avancerade rymdtjänster. Från Esrange styrs även ett av världens största globala kommersiella nätverk av antenner för kommunikation med satelliter, rymdfarkoster och bemannade rymdfärder. Via antenner belägna i alla världsdelar levererar SSC vetenskapliga data och bidrar till viktiga funktioner så som navigation, TV-sändningar, väderdata och telefoni. Utan en fungerande rymd stannar dagens samhälle.

Stora globala utmaningar som klimatproblem, fattigdom och säkerhet

SSC har ett nära samarbete med de flesta stora rymdorganisationerna i världen. Det är viktigt, för rymden kommer fortsätta att ge mänskligheten nya möjligheter, inte minst för att möta stora globala utmaningar som klimatproblem, fattigdom och säkerhet.

Nu hoppas SSC på ett regeringsbeslut att påbörja investeringarna för att göra Esrange till en av världens få uppskjutningsplatser för satelliter, den första som är specialiserad för de små satelliter som kommer att göra vår framtid på jorden lättare och mer hållbar.

– På den marknad som utvecklas kring de små satelliterna och vad dessa kan göra skulle Kiruna kunna bli än mer attraktivt för investeringar och globala aktiviteter om vi där även kan skjuta upp satelliter. Tillsammans med de utökade digitala möjligheter detta innebär kan en sådan investering bli ett lyft inte bara för Kiruna och Norrbotten utan för hela landet, avslutar Stefan Gustafsson.

Next article