Skip to main content
Energi

Bioenergi har stor potential

Bioenergi är Sveriges största energislag och en viktig del av ett hållbart, förnybart energisystem. Växter växer och förnyas hela tiden och ger mat och energi till människor och djur. Växterna kan också ge bioenergi och är via fjärrvärme eller pellets den vanligaste uppvärmningsformen bland hushållen.