Skip to main content
Home » Energi » Drastisk minskning av husets totala klimatpåverkan med trä
Energi

Drastisk minskning av husets totala klimatpåverkan med trä

Vi måste uppmärksamma att den största klimatpåverkan sker i produktionsstadiet. Val av material påverkar miljön, men även människors välmående.

– Det är positivt att bostadsbyggandet lyfts fram som en viktig del i en hållbar samhällsutveckling, något som gynnar vårt klimat men även människors välmående, säger Sandra Frank, marknadschef på Folkhem.

Det krävs dock mer än skapa energisnåla hus och välja förnybar el. Vi måste även uppmärksamma att den största klimatpåverkan sker i produktionsstadiet, och att vi kan påverka hur mycket genom materialval och byggteknik.

– Trä har den stora fördelen att materialet binder koldioxid och kan kompensera för de utsläpp som orsakas under produktion. Flera gånger om, dessutom. Jämför det med ett betonghus som orsakar utsläpp av dryga 1000 ton koldioxid under produktion, utan att materialet binder något, berättar hon.

Trä är ett giftfritt naturmaterial som skapar behagliga rum att vara i

Hon menar vidare att det borde bli obligatoriskt med klimatdeklarationer som visar vilken total klimatpåverkan ett nybyggt hus faktiskt har.

– Det skulle ställa ett helt annat krav på byggherrarnas byggmetoder och val av material.

Materialvalet påverkar även de boende långt efter att huset är färdigställt. Sandra Frank igen:

– Trähus byggda för flera hundra år sedan står än idag, och med dagens byggteknik bli trähusen än mer hållbara. Med fasad i till exempel cederträ kan man dessutom räkna med relativt underhållsfritt i omkring 100 år.

Det byggs inte in någon fukt i ett trähus, till skillnad från i ett betonghus där härdning och avdunstning sker lång tid efter inflytt. Fukt gör att både huset och vi människor mår dåligt.

– Trä är ett giftfritt naturmaterial som skapar behagliga rum att vara i. Trä ger samma effekt som textilier, ett mjukt och dämpat ljud som inte ekar. Trähus är hus som människor mår bra i, avslutar Sandra Frank.

Next article