Skip to main content
Home » Energi » Använd mera el
Energi

Använd mera el

Svensk energimix ligger på världsnivå i hållbarhetsindex enligt World Energy Council. Varför ändra på det?

Vårt elkraftsystem är ju redan nästan fossilfritt. Om vi istället bygger ut den delen så kan vi bidra till att minska det stora fossilberoendet i EU eftersom våra elsystem är hopkopplade. En förutsättning är förstås att vi har kapacitet att exportera el.

Till en bråkdel av beloppet 

Våra miljö- och klimatmål klaras inte om vi framhärdar på den idag inslagna vägen med ’100 procent förnybart’. Det är en utopi som kommer att ruinera oss utan att minska vår klimatpåverkan. Sweco har, på uppdrag av Skellefteå Kraft, gjort en bedömning av kostnaden för ett elsystem utan kärnkraft.

”För att nå 100 procent fossilfri el, kunde det räcka med att byta ett par av de minsta kärnkraftverken”

Det blir det svindlande beloppet 1600 Miljarder SEK, en och en halv gång hela rikets årsbudget. För att nå 100 procent fossilfri el, kunde det räcka med att initialt byta ut ett par av de minsta kärnkraftverken till en bråkdel av det beloppet och då verkligen minska fossilberoendet. Då skulle vi även få behålla ett robust kraftnät, som kunde ta emot mera av de väderberoende kraftslagen, utan att leveranssäkerheten äventyras.

Det vore en ren dumhet att stänga våra rena kärnkraftverk utan att ersätta dem. Regering och riksdag har beslutat att äldre reaktorer får ersättas med nya, som ger mer energi. Det behövs för att hålla nätet stabilt samtidigt som fossilberoendet och därmed klimatpåverkan minskas. 

Next article