Home » Energi » Bioenergi har stor potential
Energi

Bioenergi har stor potential

Bioenergi är Sveriges största energislag och en viktig del av ett hållbart, förnybart energisystem. Växter växer och förnyas hela tiden och ger mat och energi till människor och djur. Växterna kan också ge bioenergi och är via fjärrvärme eller pellets den vanligaste uppvärmningsformen bland hushållen.

Det finns också en stor potential att kunna förse transportsektorn till 100 procent med biodrivmedel.

Det finns goda möjligheter att producera drivmedel av biomassa

– Just nu är den viktigaste frågan idag för oss är att få bättre villkor för att fortsätta marknads-utvecklingen för biodiesel, biobensin och etanol som drivmedel. Idag går 13 procent av våra fordon på biodrivmedel. Det finns goda möjligheter att producera drivmedel av biomassa. Vår uppfattning är att biodrivmedel kan klara hela det svenska transportbehovet för en kostnad under nio kronor inklusive moms plus andra skatter. Befintliga stationer går att använda.  Men vi har svårt att konkurrera med fossil diesel och bensin som just nu är billigare utan en hög koldioxidskattskatt. Vi behöver långsiktiga villkor för att företagen ska våga investera, säger Gustav Melin, vd för Svebio, som tycker att koldioxidskatt är ett bra styrmedel.

Störst i världen på bioenergi

När man använder hållbara biobränslen minskar klimatpåverkan kraftigt jämfört med att använda fossila bränslen som olja, kol och naturgas. Bioenergi är med sin 34 procent av den svenska energianvändningen den största energikällan vilket gör att Sverige har den största andelen bioenergi i världen.  Biomassa tas från växter och skogar.

Bioenergi är lika miljövänligt som sol och vind

Trots att bioenergianvändningen är så stor har Sverige fördubblat sin skog under de senaste 100 åren. I Sverige skördar vi årligen75 procent av tillväxten i vår skog. Skogsmängden ökar i de rika länderna med utvecklade regelverk och en lagsstiftning för att motverka rovdrift på skog. Svårare är det med länder som inte har en utvecklad infrastruktur.

– Bioenergi är lika miljövänligt som sol och vind. Den kan ses som lagrad solenergi då växterna förvandlar en del av solenergin till kemiska föreningar, kolhydrater och cellulosa som kan användas senare.

Nästa artikel