Home » Energi » Sopor idag, en tillgång imorgon
Energi

Sopor idag, en tillgång imorgon

Vi har idag en linjär ekonomi som bygger på råvaruuttag, produktion, konsumtion och avfall. Men det är en ekonomi som inte är hållbar då vår jords resurser är sinande. Därför har man nu börjat titta på den cirkulära ekonomin.

Sverige ligger i framkant vad gäller avfallshantering. Men det finns fortfarande väldigt mycket vi kan göra för att minska andelen restprodukter. Istället för energiåtervinning eller deponering kan vi återanvända och produktifiera vårt avfall.

Det finns väldigt mycket som man kan återanvända

– Nästan alla vet vad återvinning är. Men det här är att ta det ett steg längre. Istället för att bränna allt det som anses förbrukat kan istället produktifiera avfallet. Det finns väldigt mycket som man kan återanvända efter det att man har tagit bort de delar som är farliga så att de inte införs i kretsloppet igen. När det väl är gjort så finns det så pass mycket bra material kvar som kan produktifieras och återinföras som råvara, framförallt till industrin, förklarar Stefan Broman, marknadschef på Sakab.

Två drivande faktorer

Det finns två drivkrafter bakom cirkulär ekonomi. Den ena är ekonomisk tillväxt. När metoden har implementerats och använts en viss tid har det visat sig ge ekonomiska fördelar. Den andra drivkraften är miljön.

Risken är stor att vi hamnar i en omänsklig situation

– Om vi fortsätter att förbruka saker och ting på samma sätt som vi har gjort hittills kommer det till slut inte finnas några naturresurser att ta utav. Om man ska hårdra kan man säga att risken är stor att vi hamnar i en omänsklig situation, där det som vi tar för givet idag är det som vi kommer att slåss om i framtiden för att behålla för oss själva. Vi är långt ifrån där, men vi måste tänka på detta så att våra barn och barnbarn ska kunna leva och njuta av vår planet.

Viktigt med kunskap

Det finns väldigt mycket man kan göra för att vara miljösmart genom att vara lite ambitiös i sitt tänkande. Men som privatperson måste man vara lite försiktig.

– Att använda en hittad lastpall är det många som gör, men om man inte har kännedom om vad det är för material som lastpallen har varit i kontakt med kan det vara direkt farligt. Man ska inte gå till tippen och hämta saker då dessa kan ha fått exempelvis asbest på sig.

Då är det viktigt att utföraren vet vad den gör

Att rena jord och sedan återföra den är en typisk cirkulär produkt. Men det krävs kunskap för att göra det på rätt sätt.

– Det har funnits situationer där företag har försökt rena jord men misslyckats, men ändå återpackat och sålt det vidare till konsument. Har man koll på vad det är för produkt man hanterar, att man gör sina analyser och att man vet vad slutresultatet blir är det som det ska. Det finns giftiga och farliga saker i vårt avfall som helt enkelt inte ska återinföras och måste destrueras. Då är det viktigt att utföraren vet vad den gör.

Framtiden för cirkulär ekonomi

Kommer den cirkulära ekonomin att ta över den linjära? Enligt Stefan Broman kommer dessa två att leva sida vid sida under en längre tid.

– Saker och ting förändras inte över en natt. Det finns ingen hållbar utveckling över tid med den linjära ekonomin, därför tror jag att den cirkulära ekonomin kommer att vinna i längden.

Nästa artikel