Skip to main content
Home » Energi » Hans Blix: ”Kärnkraften är miljövänlig”
Energi

Hans Blix: ”Kärnkraften är miljövänlig”

Det råder ingen motsättning mellan kärnkraft och hållbarhet. Tvärtom är det en av de mest hållbara och säkra energikällorna av alla. Det menar Hans Blix, en av Sveriges – och världens – främsta experter på kärnvapen och kärnkraft.

Trots att Hans Blix numera är pensionerad från sina uppdrag inom den internationella toppolitiken deltar han gärna i samhällsdebatten. I synnerhet frågan om kärnkraft upptar fortfarande en stor del av hans tid, och han menar att energislaget fått en oförtjänt bespottad roll när det istället kunde vara tvärtom. Han hävdar nämligen att kärnkraften är både hållbar och miljövänlig. Hur går det ihop?

Det viktigaste måste ju ändå vara att hitta hållbara energikällor

− Kärnkraft genererar för det första inga koldioxidutsläpp alls i produktionen, säger han. Jag tycker att motståndarna har försökt trolla bort kärnkraften från den globala klimatdiskussionen genom sitt mantra att vi bara ska ha förnybara bränslen. Visst är uran och torium ändliga resurser, men det viktigaste måste ju ändå vara att hitta hållbara energikällor. Med dagens teknik och morgondagens reaktorer räcker dessa resurser i tusentals år.

Stor global utveckling

Detta resonemang, menar Hans Blix, är en självklarhet i stora delar av världen. Ryssland bygger ut sin kärnkraft, liksom Kina och Indien. Polen, Ukraina, Vitryssland, Ungern, Rumänien, Tjeckien och Bulgarien satsar på utbyggnad, liksom ett flertal länder i Asien. Kina satsar allra mest, men även Sydkorea och Vietnam går framåt. Japan vågar satsa igen trots Fukushimakatastrofen, och Australien börjar se sig om efter alternativ till det stora kolberoendet. Men i västvärlden är det märkligt tyst.

− Det är egentligen mest Finland som satsar. Deras nya kärnkraftverk blev försenat och alldeles för dyrt, men ändå har man beslutat om ytterligare ett, trots grönt motstånd. Tysklands nedmontering har lett till kraftiga prisökningar för privat el. Den sägs vara dubbelt så dyr som i Sverige.

I västvärlden är det märkligt tyst

Blix ser starka ekonomiska argument för en fortsatt användning av kärnkraft i Sverige − och förberedelse för den nya teknik som kommer.

− Det är klart att en gammal Volvo kan vara säker och bra i många, många år, men en dag vill man ha något modernare. Att ignorera utvecklingen av en hållbar och kostnadseffektiv energikälla med enorm potential – som dessutom bara blir säkrare för varje år som går − är sanslöst.

Säkerhetsmässigt måste det väl finnas risker med att kärnkraften byggs ut över hela världen?

− Det finns inga riskfria energikällor. Det har inträffat ett antal hemska katastrofer genom historien, men sammantaget har kärnkraften mycket lågt dödstal bland energislagen. De största olyckorna sker genom vattenkraften, när kraftdammar brister och dränker hela städer och byar.

Miljöpartiet menar att kärnkraften inte kan bära sina samhällsekonomiska kostnader. Hur ser du på det?

− Vilka kostnader är det kärnkraften inte bär? Fossila bränslen är mer intressanta ur det perspektivet. Vad kostar det samhället att vi dagligen släpper ut cancerframkallande partiklar? Vad kostar klimatförändringarna? Något som verkligen inte bär sina kostnader är den kraftigt subventionerade vindkraften. Vill vi ha el-energi som bibehåller vår konkurrenskraft och är klimasmart så är vindenergin inte vägen. De som vill avveckla kärnkraften tar varken konkurrensfrågan eller klimatfrågan på tillräckligt stort allvar.

Next article