Skip to main content
Home » Vårt Vatten » Världen går mot en global vattenkris utan motstycke
Sponsrad

Människor som lever i fattiga och utsatta samhällen är ofta värst drabbade av klimatförändringar. De har små möjligheter att anpassa sig till det förändrade klimatet. Saknar man dessutom rent vatten och toaletter är man extra sårbar för klimatförändringarnas konsekvenser. Men vattenkrisen är global, och hotar allt fler.

Med allt värre torrperioder, kraftigare översvämningar och stigande hav kommer fem miljarder människor att vara hotade av vattenbrist minst en månad om året år 2050, enligt en FN-rapport. När vattenkrisen eskalerar riskerar det att leda till konflikter och våld, vilket i sin tur driver människor på flykt.  

 – Nästan allt extremväder har ett samband med vatten, exempelvis torka, översvämningar, stormar och havsnivåhöjningar. Samtidigt saknar var tionde person i världen tillgång till rent vatten. En femtedel av världens befolkning saknar tillgång till toalett, säger Anna Nilsdotter, generalsekreterare för WaterAid Sverige, en global organisation som arbetar för att rent vatten och toaletter ska finnas tillgängligt för alla, överallt. 

Anpassa samhällen utifrån klimatförändringarna 

Naturkatastrofer riskerar att förstöra eller förorena befintliga vattenkällor, vilket gör tillgång till rent vatten och toaletter akut. Det gör det även svårare att skapa tillgång till vatten för de som idag inte har det. Förbättrad tillgång till vatten, sanitet och hygien hjälper människor att anpassa sig till ett förändrat klimat.  

– De viktigaste åtgärderna för att vända utvecklingen är att stoppa utsläppen, anpassa samhällen utifrån klimatförändringarna och investera i en hållbar tillgång till rent vatten. Det är en nyckelstrategi för att anpassa oss. Här måste vi prioritera de fattigaste och mest sårbara samhällena, säger Anna Nilsdotter. 

wateraid

Anna Nilsdotter

Generalsekreterare, WaterAid Sverige

Foto: WaterAid/Rebecka Ekholm

Hur kan vi förbättra tillgången till vatten? 

För att förbättra människors tillgång till en säker vattenkälla och minimera vattenkrisen jobbar WaterAid med att öka tillgången till rent vatten, genom att bygga infrastruktur som är motståndskraftig, exempelvis borrhål för att nå grundvatten, öka förmågan att lagra vatten samt att kontrollera vattennivå och kvalitet.  

Men det är stater och regeringar som har det yttersta ansvaret för att alla människor får tillgång till rent vatten. Därför arbetar vi också för att påverka beslutsfattare både i Sverige och i de länder där vi arbetar.

Om Water Aid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. 

WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för att fler människor ska få hållbar tillgång till rent vatten, toaletter och hygien.

WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och nästan 29 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete.

Next article