Skip to main content
Home » Vårt Vatten » Investera i klimatprojekt för miljö- och affärsnyttan
Vårt Vatten

Investera i klimatprojekt för miljö- och affärsnyttan

southpole
I samarbete med: South Pole
southpole
Foto: South Pole
southpole
I samarbete med: South Pole
Foto: South Pole

Genom klimatfinansiering och klimatkompensation hjälper South Pole företag att ta ansvar för utsläpp som inte kan undvikas.

Företag som är globala ledare inom hållbarhet har troligen länge jobbat med klimat- och miljöstrategier. Men detta har även blivit en nyckelfråga för alla typer av företag, stora som små. Förutom att trycket från lagstiftare ökar, har företag nu insett att många kunder och investerare ställer krav på hållbarhet och klimatmål. Tydliga konsumenttrender, där miljö och hållbarhet bidrar till köpbeslut, visar att klimatfrågan genomsyrar alla led. För att säkra företagets framtid på marknaden måste de anta utmaningen att jobba med dessa typer av frågor.

– Många företag ser hållbarhetsarbete som en stor utmaning. Det är en utmaning men nödvändigt för företagets framtid. Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete börjas med ett steg i taget. Det behöver man många gånger hjälp med, då allas resa ser olika ut, förklarar Jens Olejak, VD på South Pole Sweden och Head of Climate Solutions Nordics.

En helhetsleverantör som är med under hela resan

South Pole har kunskap och verktyg att hjälpa bolag med strategisk rådgivning avseende GHG utsläpp såsom beräkningar, riskanalyser och åtgärder och mål som är i linje med SBTs (Science Based targets). Dessutom är South Pole det enda bolaget i Norden som utvecklar egna klimatprojekt. Med över 700 projekt i portföljen på sex olika kontinenter som är utvecklade för att i största mån bidra till FN:s globala hållbarhetsmål, får kunderna stor flexibilitet att investera i projekt som ligger i linje med mål som är viktiga för det individuella bolaget.

– Vi har projekt inom nästan alla områden – såsom förnybar energi och naturprojekt som fungerar som kolsänkor – kallat Nature Based Solutions. Vi utvecklar även så kallade “Blue Carbon” projekt för att skydda havsnära områden och mangroveträsk. Tekniska lösningar, som till exempel Direct Air Capture (DAC), där man fångar upp CO2 direkt ur luften, är också framtida projekt där South Pole vill vara med i utvecklingen, säger Jens Olejak.

southpole

Jens Olejak

Vd, South Pole Sweden

Foto: South pole

Varför är klimatprojekt en bra hållbar investering?

Alla företag kommer inte kunna sänka sina utsläpp till netto noll tillräckligt snabbt för att ligga i linje med Parisavtalets 1,5 graders mål. Det är därför viktigt att bolag gör sitt yttersta för att sänka utsläppen, samtidigt som de investerar i  klimatprojekt via klimatkompensation. 

– Förutom en certifierad klimatnytta så bidrar även våra projekt till andra hållbarhetsmål – eller SDGs (Sustainable Development Goals). Ett exempel är “Kariba” som bidrar mot 10 av 17 hållbarhetsmål, varav några är biologisk mångfald (15), ekonomisk tillväxt (8), ingen hunger (2) och rent vatten (6). En investering i dessa projekt innebär en kanalisering av pengar till utvecklingsländer som annars inte hade haft finansiella medel att implementera nödvändiga förändringar för att jobba mot viktiga hållbarhetsmål.   

Via organisationer, som exempelvis Gold Standard och Verra, görs regelbundna kontroller för att säkerställa att klimatprojekten uppfyller den utlovade nyttan. Men för att nyttan av klimatkompensation ska vara optimal måste detta göras vid sidan av faktiska utsläppsreduktioner i företagens alla led. Man kan inte endast klimatkompensera sig ur problematiken, det måste gå hand i hand med ambitiösa åtgärder. 

Trycket på den privata sektorn kommer bara att öka, klimatet har aldrig varit i så stort fokus som nu.

– Klimatet har aldrig varit i så stort fokus som nu, så även trycket på den privata sektorn kommer att öka. IPCCs klimatrapport vittnar om oroväckande klimatförändringar som sker NU, inte om 10, 20 eller 50 år. Ska vi lyckas måste vi göra allt vi kan idag, inte imorgon, avslutar Jens Olejak.

Next article