Home » Vårt Vatten » Möjligheter inom svensk VA-infrastruktur
Sponsrad

Myndigheter varnar löpande om vattenbrist, översvämningar och förorenat dricksvatten. Vatten-och avloppssystemet (VA) i Sverige är kraftigt eftersatt på många ställen. VA-ledningarna i Sverige byts i snitt ut var 260:e år, men den tekniska livslängden uppgår till cirka 100 år. 

– Matematiken går inte ihop, säger Rickard Melin, affärsområdeschef VA på Pipelife, som är en av Europas största producenter av plaströrssystem.

Stora konsekvenser följer av gamla system

Eftersatta vatten- och avloppsrör som finns runt om i Sverige kan få stora konsekvenser för samhället, då de inte anpassade för kraftiga skyfall och flöden som kommer av klimatförändring. Skyfall och översvämning på vissa platser, torka på andra. I 34 kommuner infördes bevattningsförbud på grund av vattenbrist i flera svenska kommuner har invånarna under de senaste åren fått koka vattnet i sina kranar då bakterier har tagit sig in i dricksvattenledningarna.

– Snittpriset för en liter rent vatten levererat i kranen är ca fem öre i Sverige. VA avgifterna behöver ses över så att finansiering finns för att renovera ledningarna, säger Rickard. 

Så fungerar de nya systemen

De senaste åren har det skett en stor utveckling inom VA systemen med fokus på kvalitet och hållbarhet. Nya bättre material, ”smarta” brunnar och plaströr i större dimensioner kan vara en del av hållbara lösningarna på våra framtida problem. Exempelvis finns lösningar för effektiv magasinering, fördröjning och rening av dagvatten vid kraftiga regn. 

– En utveckling vi ser är att det byggs fler magasinslösningar under marken för att samla eller fördröja vattnet, för att sedan filtrera och rena det, hållbar dagvattenhantering helt enkelt, menar Rickard.

Nästa artikel