Home » Vårt Vatten » Segjärnsrör för framtiden
Sponsrad

Diffusionstäta, tillverkade av återvunnet material och en teknisk livslängd på 140 år. Fördelarna med att använda segjärnsrör i det svenska VA-nätet är många. Med VRS-SYSTEM från Gustavsberg Rörsystem blir rören enkla att montera och passar för all typ av läggning – från läggning i traditionella schakt till schaktfria tekniker som styrd borrning och rörspräckning. 

Segjärnsrör

Stort investeringbehov

Investeringsbehovet är stort för det svenska vattenledningsnätet, dels i nya ledningar och dels i att renovera de ledningar som används idag.  
– Förnyelsetakten är helt enkelt inte tillräcklig idag. Därför är kvalitet och långsiktighet oerhört viktigt inom VA och det är något som vi på Gustavsberg Rörsystem står för. Vårt VRS-SYSTEM har en teknisk livslängd upptill 140 år, säger Martin Zetterqvist, produktansvarig inom VA (vatten och avlopp) på Gustavsberg Rörsystem.  
– Vi märker också av ett betydligt större intresse för vårt VRS-SYSTEM. Man lägger helt enkelt mer segjärnsrör idag, säger han. 

Segjärnsrör

Diffusionstäta rör  

Med segjärnsrör behöver man aldrig oroa sig för att en eventuell förorening i marken ska ta sig in i rören. Segjärnsrören är nämligen diffusionstäta, vilket innebär att de inte släpper in föroreningar genom rörväggen. Det är en väldigt viktig egenskap när en ledning ska läggas i kontaminerad mark, men även på andra platser är det att föredra. Skulle olyckan vara framme och exempelvis en tankbil välter är dricksvattnet säkert i segjärnsrör, tack vare diffusionstätheten. 
– Med VRS-SYSTEM blir det en trygghet för alla inblandade. Jag vet att jag säljer ett rörsystem som håller över tid och den som köper vet detsamma, säger Martin. 

Segjärnsrör

Snabbt montage 

VRS-SYSTEM är väldigt smidigt att använda. Rören monteras mekaniskt utan specialverktyg tack vare det smidiga förankringssystemet. En skarv tar mellan 5 och 20 minuter att montera och det kan göras oberoende av temperatur och väderlek. Då får man direkt ett rörsystem som klarar alla krav på tryck och andra typer av belastningar. 

Schaktfritt ledningsbyggande 

Det kan ibland vara komplicerat att lägga ledningar i traditionella schakt, framförallt i tätbebyggda områden där man behöver ta hänsyn till trafik och boende bland mycket annat. Med schaktfritt ledningsbyggande gör man en minimal påverkan på allt runtomkring. Man behöver inte stänga av vägar i samma utsträckning exempelvis. 
Gustavsbergs Rörsystems VRS-SYSTEM kan användas både vid styrd borrning och rörspräckning, när ett nytt rör förs in i det gamla.  
– VRS-SYSTEM passar väldigt bra med den här typen av ledningsbyggande eftersom man på ett otroligt smidigt sätt kan skarva rören på plats. Det blir helt enkelt väldigt platseffektivt och då minskar också störningen på allt runtomkring, säger Martin. 

Hållbart – och gjort av återvunnet material 

VRS-SYSTEM består till ungefär 95 procent av återvunnet material. Det tillverkas nämligen av järnskrot. Eftersom järn är ett grundämne kan det smältas ner och återanvändas hur många gånger som helst, utan att tappa sina egenskaper. Detta, tillsammans med en teknisk livslängd upptill 140 år, är en väldigt hållbar kombination. 
– Vatten och avlopp är samhällsviktiga funktioner. Vi prioriterar kvalitet och livslängd och på så sätt bidrar vi till hållbara och kostnadseffektiva VA-nät. Vi levererar helt enkelt långsiktighet, säger Martin.

Nästa artikel