Home » Vårt Vatten » Ge vattenhanteringen den prioritet den förtjänar
Sponsrad

Med fullt fokus och rätt kompetens kring vattenfrågorna kan industri och kommuner både spara pengar och slippa huvudvärk.

Jakob Post har vigt sitt yrkesliv åt vattenfrågor. Med en magisterexamen som miljöingenjör från Danmarks tekniska universitet och en kandidatexamen från handelshögskolan i Köpenhamn i ryggen har han gjort en internationell karriär. Han har erfarenhet av vattenhantering i allt från Nederländerna till USA, Nya Zeeland och Ecuador. Hans arbete har givit eko i hela vattenvärlden, och i september är han anlitad som talare vid International Water Week i Köpenhamn.

Jakob Post vittnar om hur industrier och kommuner ofta inte klarar att göra de prioriteringar som krävs för en optimal och säker drift. Det här skapar både problem och onödiga kostnader.

– Fokus ligger ju ofta på kärnverksamheten, som mjukare samhällsservice eller industrins produktionsmål, konstaterar han.

Foto: Tim Sobek

Jakob Post är idag teknik- och utvecklingschef på Solör Bioenergi. Företaget agerar bland annat driftentreprenör för vattenhantering hos både kommuner och industri.

Nyckeln till en bekymmersfri vattenhantering kan enligt Jakob Post sammanfattas av Solör Bioenergis filosofi inom området. Den består av tre distinkta delar: God förvaltning, riskminimering och kostnadskontroll.

God förvaltning

Genom att kontinuerligt kontrollera status på de tillgångar och komponenter man förfogar över kan man lösa problemen redan innan de uppstår. Att skapa och långsiktigt vidmakthålla en balans mellan drift, underhåll och service är svårt och kräver framför allt erfarenhet.

Solör Bioenergi har hjälpt flera kommuner med den här biten, bland annat Vellinge kommun.

– När vi tog över VA-funktionen i Vellinge 2011 kom det över 200 larm i månaden till teamet på plats. Men efter att vi etablerat vår metodik att kontinuerligt kontrollera tillgångarna och sett till att rätt experter var på plats så minskade larmen till endast ett om dagen, berättar Jakob Post.

Riskminimering

Riskbedömningar görs för varje steg i processen. Även riskerna med enskilda komponenter vägs in. Löpande kontroller och justeringar görs för att bibehålla mekanisk eller elektronisk funktion i komponenterna. 

– Under både design och driftsättning av reningsverket hos Oatly i Landskrona 2018 arbetade vi intensivt med val av komponenter, driftinstruktioner och underhållsintervaller, berättar Jakob Post.

Kostnadskontroll

Att allokera resurser på ett optimalt sätt över hela livscykeln ger mer kontroll på kostnaderna.

– I vårt VA-kontrakt i Danderyds kommun tog vi kontroll över de reaktiva underhållsåtgärderna och omvandlade dem till förebyggande åtgärder i en långsiktig underhållsplan. Det skapar god kostnadskontroll över tid, säger Jakob Post.

Idag behöver industrier och kommuner arbeta med omställning inom flera områden samtidigt. Genom ett långsiktigt samarbete med en specialist inom en sidoprocess skapas möjligheter att fokusera på kärnverksamheten. Solör Bioenergis vatten- och energitjänster frigör tid, resurser och pengar inom kostnadsdrivande infrastruktur. På det sättet säkras en stabil och bekymmersfri leverans för en hållbar framtid.

OM SOLÖR BIOENERGI

Solör Bioenergi grundades 2003 i Norge och har genom åren vuxit framför allt i Sverige. Idag omsätter bolaget 2 mrd SEK med en balansomslutning på 9 mrd SEK och har ca 300 anställda. Den asset management-certifierade vattenverksamheten kom in i bolaget genom förvärvet av Veolia Norden 2021. Solör ägs av de norska grundarna tillsammans med Polhem Infra som bildades våren 2019 av Första, Tredje och Fjärde AP-fonden. 

Kontakt

Hans Viken | Försäljningschef
Tel: +46 730 87 76 29
E-post: [email protected]

Nästa artikel