Home » Vårt Vatten » Framtidens vattenreningsteknik intelligent, anpassningsbar och kemikaliefri
Sponsrad

Den klimatförändring Sverige står inför påverkar tillgången på rent vatten. Det gör att vi behöver hitta sätt att förse morgondagens hem och städer med smartare lösningar för vattenrening. För att möta framtidens behov finns redan nu en helt kemikaliefri vattenreningsteknik. 

Urbaniseringen i Sverige och förändringar i klimatet ställer krav på hur vi hanterar vatten och avlopp. Samtidigt blir sötvattensresurserna allt mer begränsade. Det gör att vi behöver vattenreningstekniker som är både effektiva och miljövänliga. Stockholm Water Technology (SWT) har tillsammans med Kungliga tekniska högskolan utvecklat en innovativ vattenreningsteknik som möter dessa behov.  En framgångsresa som började i Indien för drygt femton år sen.  

– Det hela började när min medgrundare, professor Joydeep Dutta besökte sin mamma i Indien, säger Karthik Laxman, grundare och vd för Stockholm Water Technology. Familjens anordning för att filtrera dricksvattnet var trasig. Han försökte laga den utan att lyckas.  

stockholmwatertechnology

Karthik Laxman

Grundare och vd, Stockholm Water Technology

Foto: Simon Alin

Händelsen fick Joydeep Dutta att intressera sig för hur man skulle kunna rena vatten på ett smartare sätt. Kort därefter träffade han Karthik Laxman, som då fortfarande var student. Tillsammans tog de reda på vad det fanns för produkter på marknaden. De upptäckte snart att alla produkter använde någon form av membran och kemikalier for att rena vattnet. Dessutom kunde de inte rena vattnet från flera olika typer av partiklar. Joydeep Dutta och Karthik Laxman bestämde sig för att utveckla en egen vattenreningsteknik. 

Mellanöstern och vidare till Sverige 

Efter en rad goda labbresultat gick flyttlasset till Mellanöstern för att studera de lokala vattenproblemen i regionen. Joydeep Dutta och Karthik Laxman utvecklade tekniken vidare, byggde sina första prototyper och såg en stor potential för kommersialisering. Snart flyttade duon till Sverige för att söka professionella möjligheter.  

–  Vi blev mycket imponerade av den utmärkta miljö för utveckling och expansion av startups som finns i Sverige, säger Karthik Laxman. Vi fick finansiellt stöd och god kontakt med organisationer som hjälpte oss att nätverka. Målet var att gå från en småskalig lösning till en kommersiell produkt i större skala. 

– Vi kom i kontakt med investerare som trodde på vår teknologi. De gav oss ekonomiska förutsättningar och ställde samtidigt höga krav. Det tar ofta upp till tio år för en ny teknik och produkt att få genomslag på marknaden. För att behålla ledningen beslutade SWT-teamet att uppnå detta på halva tiden. Nu, fyra år senare, kan jag stolt säga att vi har lyckats. Allt tack vare vårt fantastiska team. 

Unik vattenreningsteknik och lagring av energi

SWT:s vattenreningsteknik renar vattnet med hjälp av elektroder. Tekniken använder inga kemikalier och kan rena vattnet från olika typer av föroreningar samtidigt. Den har också en ovanligt hög vattenåtervinning – uppåt 90%. Tekniken renar även vattnet utan membran, vilket gör att den kräver betydligt lägre energi än andra lösningar på marknaden. Själva reningsprocessen går att följa i realtid via systemets pekskärm eller via nätet då alla system är uppkopplade till molnet. 

– Reningsprocessen producerar även en viss mängd energi och den vill vi med hjälp av samarbetspartners ta vara på, säger Karthik Laxman. Vi för just nu diskussioner med ett stort svenskt företag som erbjuder lösningar inom energilagring. Tanken är att företaget kopplar in sig på vår infrastruktur och tar hand om energin.

– Vi ser ljust på framtiden. Våra första installationer har varit framgångsrika och kunderna är nöjda. Företaget är i en spännande fas och vi hoppas att fler får upp ögonen för oss och vår smarta vattenreningsteknik.

Fors – den senaste generationens vattenreningsprodukt

  • SWT:s kompakta vattenreningslösning Fors finns i tre storlekar. 
  • För kunder som behöver mer kapacitet finns även kundanpassade lösningar. 
  • Fors riktar sig primärt mot hem och samfälligheter, bryggerier och akvakulturer.  
  • En intelligent mjukvara skräddarsyr vattenkvaliteten efter kundens behov.
Nästa artikel