Skip to main content
Home » Vårt Vatten » Det blir allt viktigare att se över sin vattenförbrukning
Sponsrad

Vi har länge tagit tillgången till färskvatten för given. Samtidigt är vatten en resurs vi verkligen behöver värna om, både för miljöns och för plånbokens skull. Vattenpriserna kommer sannolikt att öka framöver. Det finns många sätt att minska sin vattenförbrukning, utan att göra avkall på komforten.

71 procent av jordens yta är täckt med vatten, men bara tre procent av jordens samlade vattenresurser är färskvatten, och bara 1 procent är tillgängliga för oss människor. Dessutom bidrar klimatförändringarna till att minska sötvattentillgången. Samtidigt ökar jordens befolkning. Det bidrar till att vatten är en bristvara på många håll, säger Pål Katsler, marknadschef på Orbital, ett climate tech företag som utvecklat en cirkulär dusch som renar och återanvänder vatten.

Vattenförbrukning

Energimarknaden har på senare tid genomgått stora förändringar och många människor reflekterar dagligen över sin energiförbrukning. Däremot reflekterar de flesta betydligt mer sällan över sin vattenförbrukning.

– Badrummet är den plats där de flesta hushåll förbrukar mest vatten. Det är alltså det rum som har störst påverkan på både klimatet och din plånbok. Ett sätt att minska förbrukningen av både vatten och energi är att investera i ett återcirkulerande vattenreningssystem, säger Pål Katsler.

Höjda vattenpriser framöver

De svenska VA-verken, som förser hushållen med vatten, är i behov omfattande upprustning och investeringar. Stora delar av det svenska VA-nätet är föråldrat och i behov av modernisering. Branschorganisationen Svenskt Vatten uppskattar investeringsbehovet till 23 miljarder kronor. Det är vad som krävs för att VA-nätet ska kunna rustas upp till en modern standard.

– Kostnaderna för dessa omfattande investeringar hamnar i slutänden på konsumenternas fakturor. Det talar för att vattenpriserna kommer att stiga under de kommande åren. Det är ytterligare ett skäl att på allvar se över hushållets vattenförbrukning, säger Pål Katsler.

Återcirkulerar duschvattnet

– En stor del av all energi som konsumeras i ett hushåll går åt till att värma vatten i badrummet. Dessutom skiljer sig vattenpriset åt markant mellan olika delar av landet. För privatekonomin och miljöns skull är det nödvändigt att vi ändrar vårt användarmönster och vår inställning till vattenkonsumtion, säger Pål Katsler.

– Vår produkt är den enda lösningen som både renar och återcirkulerar duschvattnet. Den är utrustad med sensorer som mäter vattnets kvalitet. Sensorerna avgör om det förbrukade duschvattnet ska renas via duschens eget reningsverk eller slussas ut i det kommunala VA-nätet. Merparten av vattnet går runt i ett slutet system. Det minskar vår vattenförbrukning med uppemot 90 procent. Lösningen bidrar även till ökad komfort eftersom det är lättare för användaren att bland annat justera vattentrycket, säger Pål Katsler.

Next article