Skip to main content
Home » Rädda Östersjön » WWF: Östersjön behöver en räddningsplan
Rädda Östersjön

WWF: Östersjön behöver en räddningsplan

Rädda Östersjöns ekosystem
Rädda Östersjöns ekosystem
Foto: Shutterstock

EU-kommissionen beslutade i juli 2019 om akut fiskestopp för torsk i Östersjön. Och det stoppet står kvar nästa år. Det blev klart i oktober i år när EUs fiskeministrar presenterade 2022 års fiskekvoter för Östersjön. Anledningen är att vi har samma situation nu som 2019. Torsken är i fortsatt kris och vi vet inte om den kan återhämta sig. Det kommer att ta lång tid om det lyckas. Ska också strömmingen behöva gå samma öde till mötes?

Strömming är en viktig föda för torsk och andra arter - och för nästa år 2022 beslutade EU:s fiskeministrar tack och lov att halvera strömmingskvoterna. Det akuta nu är att få tillbaka välmående fiskbestånd som är nödvändiga för balansen i Östersjöns ekosystem. WWF har under lång tid ställt krav på ekosystembaserad förvaltning och stopp av det ohållbara fisket i Östersjön.

Sverige det är bråttom!

Ekosystemets olika arter är beroende av varandra genom sina livscykler. Genom att stärka skyddet för Östersjön, öka graden av restaurering och genomföra ekosystembaserad förvaltning ökar vi möjligheten för ett ekosystem i jämvikt. Vi behöver engagera människor i restaurering och skydd av vår natur, även under ytan. Det är därför viktigt att synliggöra, prioritera och stärka lokala kustsamhällen och deras möjligheter till engagemang för skydd och hållbart fiske. Det är bråttom och Sverige måste nu ta snabba steg för skydda 30 procent av våra hav till 2030, i enlighet med EUs 2030 strategi för biologisk mångfald och de pågående globala förhandlingarna inom konventionen om biologisk mångfald (CBD).

Gustaf Lind

Gustaf Lind

Generalsekreterare
WWF

Foto: Ola Jennerstent

Inger Näslund

Inger Näslund

Senior havsexpert
WWF

Foto: Richard Vincent

Vildlaxen har det fortfarande svårt, ålen är akut hotad och forskarnas råd för 2022 är ålfiskestopp i ålens alla livsmiljöer! Svenska politiker måste värna om de vatten vi råder över och ta kloka beslut med ekosystembaserad förvaltning som ledstjärna. Om en art minskar kraftigt i antal eller försvinner helt kan detta få konsekvenser i andra delar av näringsväven och leda till obalans i ekosystemet.

Utan haven löser vi inte klimatkrisen

WWF restaurerar livsmiljöer, exempelvis ålgräsängar, som är lekplatser, yngelkammare och matplatser för uppväxande fisk. Vi restaurerar även våtmarker som bromsar övergödning och gynnar biologisk mångfald. Östersjön är fortsatt i kris. Därför vill WWF öka skyddet för haven, stoppa bottentrålningen och flytta ut den pelagiska trålgränsen till 12 nautiska mil för fartyg större än 24 meter och minska övergödande utsläpp.

Det går inte att skydda haven utan att lösa klimatkrisen och det går inte att lösa klimatkrisen utan haven. Haven binder koldioxid i bland annat ålgräsängar och tångskogar. Havens betydelse för våra liv kan därför inte överskattas då vartannat andetag vi tar kommer från havens syreproduktion.

Vi kan inte längre tidsförhandla med naturen.  Nu är sista chansen att rädda vårt innanhav. Tomma löften idag innebär tomma hav i morgon.

Next article