Home » Rädda Östersjön » Trelleborgs Hamn ska vara Östersjöns klimatsmartaste hamn
Sponsrad

Trelleborgs Hamn, Skandinaviens största RoRo-hamn för rullande trafik, har som mål att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn. Ambitionen är att nå nettonollutsläpp till 2040. Hållbarhetsagendan omfattar inte bara hamnens egna direkta utsläpp. Den inkluderar även utsläpp från lastbilar, färjor och personbilar som trafikerar Trelleborgs Hamn.

Som ett första steg på resan mot att bli Östersjöns klimatsmartaste hamn lät vi utföra ett klimatbokslut enligt Greenhouse Gas-protokollet för hela verksamheten. Vi inkluderade både våra egna utsläpp och samtliga utsläpp som genereras av hamnverksamheten. Klimatbokslutet var ovärderligt för att kunna sätta mål som är uppnåbara men samtidigt tillräckligt ambitiösa, säger Jennie Folkunger, miljöchef på Trelleborgs Hamn, som är en viktig intermodal hub för trafiken mellan Skandinavien och övriga Europa.

Tillsammans med utomstående experter analyserade Trelleborgs Hamn sina utsläpp och hur mycket de kommer kunna minska sina långsiktiga utsläpp i ett längre tidsperspektiv. Analysen inkluderade bland annat kommande lagkrav, teknikutveckling och framtida kundbehov.

Jennie Folkunger
Miljöchef
Trelleborgs Hamn

Foto: Trelleborgshamn

Egen solcellspark och vindkraft

–Nyckeln till att minska hamnens utsläpp är att erbjuda rätt förutsättningar för våra kunder att minska sina utsläpp. Från 2030 väntas krav på att samtliga färjor som anlägger hamnen ska anslutas till landel, vilket kommer att innebära en väsentligt höjd energiförbrukning. Vår ambition är att producera mer grön energi än vi förbrukar. Vi har redan en solcellspark på 2200 kvadratmeter. Den ska inom kort kompletteras med två vindkraftverk, säger Jennie Folkunger.

Det kommer kontinuerligt ny teknik, nya lagkrav och ny teknologi som höjer ribban för hållbarhetsarbetet. I Trelleborgs Hamn fokuserar man därför mycket på omvärldsanalys som kan förutse behoven för kundernas gröna omställning.

– Lastbilarna står för cirka 80 procent av våra transportrelaterade utsläpp. Nu gör vi en studie där vi intervjuar lastbilstillverkare, motortillverkare och bränsleproducenter. Det ökar vår förståelse för vilka drivmedel som man kommer att använda i framtidens lastbilar. Den insikten ger oss i sin tur möjlighet att exempelvis investera i den laddinfrastruktur som man behöver för att underlätta våra kunders fossilfria omställning.

Jennie Folkunger.

Installerar intern spillvattenrening

Hennes råd till andra hamnverksamheter som vill stärka sitt hållbarhetsarbete är att våga tänka brett och satsa på innovativa lösningar. Tveka inte heller inför att formulera ambitiösa hållbarhetsmål.

Samtliga arbetsfordon går på HVO100, en fossilfri variant på diesel. Två av de färjor som trafikerar Trelleborgs Hamn använder numera LNG som drivmedel. Man tar dessutom emot och renar allt spillvatten från de fartyg som angör hamnen.

–Nu pågår arbetet med att installera intern spillvattenrening i hamnen. Tanken är att vi ska kunna rena spillvattnet från metaller och andra miljöskadliga ämnen, vilket avlastar vårt kommunala reningsverk, säger Jennie Folkunger.

Nästa artikel