Skip to main content
Home » Rädda Östersjön » Växande marknad för syntetiska och miljövänliga drivmedel
Rädda Östersjön

Växande marknad för syntetiska och miljövänliga drivmedel

I samarbete med: EcoPar
I samarbete med: EcoPar

Även om dieseln fortfarande är ett ledande drivmedel på många håll så händer det spännande saker på marknaden för alternativa drivmedel såsom syntetiska drivmedel. För visst finns det alternativ till dieseln som både är giftfria, luktfria och baserade på naturliga råvaror. Potentialen för att dessa betydligt mer miljövänliga alternativ till dieseln ska öka framöver är stor.

EcoPar har utvecklat ett syntetiskt bränsle som minskar de beståndsgiftiga delarna i avgaserna med mer än 90 procent jämfört med traditionellt dieselbränsle och dessutom är ofarligt för miljön. Drivmedlet lanserades 2003, har utvecklats i samverkan med Chalmers och Luleå Tekniska Högskola och fungerar i alla slags dieselmotorer. EcoPars vd Johannes Nilsson tror dock inte att syntetiska drivmedel kommer att utkonkurrera den traditionella dieseln inom en överskådlig framtid. Däremot utgör de ett viktigt komplement.

Johannes Nilsson

VD, EcoPar AB

Foto: EcoPar

− Det finns flera olika typer av alternativa drivmedel på marknaden idag. Alla behövs eftersom de skall ersätta dieseln, som utgör en enormt stor volym. Även om den traditionella dieseln kommer att finnas kvar även framöver så har syntetiska drivmedel stor potential att öka, säger han.

Luktfritt och ofarligt för miljön

− Vår ursprungliga drivkraft i arbetet med att utveckla EcoPar var att ta fram ett drivmedel som förbättrar såväl den globala miljön som arbetsmiljön. Idag används vårt drivmedel bland annat av entreprenörer som bedriver verksamhet inomhus, i tunnlar, marinor, reservkraftverk t.ex. på sjukhus samt datahallar, säger Johannes Nilsson.

Idag används EcoPars drivmedel, som tillverkas av gas eller växt- och djuravfall, bland annat i skärgårdstrafiken och av fritidsbåtsägare. Många upplever känslan av att använda ett drivmedel som är helt luktfritt, avgaser som nästan är ogiftiga och dessutom ett bränsle som, IVL, är ogiftigt för vattenlevande organismer, som oslagbart.

Striktare miljökrav driver efterfrågan

En faktor som bidrar till en ökad efterfrågan på alternativa bränslen, inte minst syntetiska bränslen, är att miljö-hållbarhetskraven på många företag blir allt strängare. Allt fler offentliga och privata beställare kräver att deras leverantörer använder sig av någon form av miljövänliga drivmedel.

− I dagsläget överstiger efterfrågan tillgången på alternativa drivmedel liksom syntetiska drivmedel. För att främja ökad produktionen av syntetiska bränslen framöver krävs långsiktiga, tydliga politiska riktlinjer och besked. Det gör att investerare och entreprenörer vågar satsa på utveckling av nya förnybara bränslen, säger Johannes Nilsson.

Next article