Skip to main content
Home » Rädda Östersjön » Vattenreningsteknologi kan lösa en av Östersjöns utmaningar
Sponsrad

Östersjön står inför ett stort problem som inte bara påverkar naturen och djuren, utan även oss människor. Skadliga föroreningar i form av mikroplaster och läkemedelsrester rapporteras nästan dagligen, samtidigt som det i skärgården råder brist på dricksvatten. Detta skapar en ond cykel där boende i skärgården tvingas använda engångsplastflaskor som förvärrar situationen. Nu finns dock ett sätt att bryta denna spiral.

Det svenska vattenreningsföretaget Bluewater, grundat av miljöentreprenören Bengt Rittri, har siktet inställt på att tackla två av världens största utmaningar; att motverka engångsplastflaskor samt se till att alla, oavsett vem du är eller vart du bor, har tillgång till rent dricksvatten.

– Vi har alla en plikt att skapa en hållbar framtid, och vi på Bluewater är redo att leda vägen till morgondagens dricksvattenförsörjning, säger Bengt Rittri.

Bengt Rittri

Bengt Rittri

VD och grundare
Bluewater Group

Foto: Bluewater group

Renar Östersjövatten till dricksvatten

För att lyckas med dessa ambitiösa mål har bolaget utvecklat en vattenreningsteknik som kan ta i princip vilken vattenkälla som helst, även Östersjövatten, och rena till helt rent dricksvatten.


– Våra system är skalbara från att förse ett enda hushåll, till att förse fullskaliga verksamheter med upp till 50 000 liter renat vatten per dag, konstaterar Gustaf Hagström, Key Account Manager på Bluewater.
Bluewater har bland annat installerat storskaliga avsaltningsanläggningar i skärgården, bland annat i Sandhamn, där hela hamnen förses med drygt 500 000 liter avsaltat Östersjövatten per år.

Vi samarbetar även med statliga myndigheter som Trafikverket och Statens fastighetsverk, vars dagliga verksamhet är i behov av renat Östersjövatten. Ett exempel är Arholma Nord, där SFV tidigare fick transportera vatten för flera hundratusen om året eftersom brunnarna hade torkat.

Gustav Hagström


Han är övertygad om att efterfrågan på den här typen av vattenreningsteknik kommer öka i framtiden. Allt fler ser fördelarna med att rena Östersjövattnet som finns i överflöd i stället för att lägga tid och pengar på att transportera plastdunkar varje gång familjen ska till landet.

Next article