Skip to main content
Home » Rädda Östersjön » Två projekt för att göra Östersjön renare
Sponsrad

Mer kunskap om läkemedelsrester i våra stora sjöar och musslor som ett sätt att minska övergödningen av Östersjön. Det är två av delprojekten i LIFE IP Rich Waters, ett stort EU-finansierat miljöprogram som bidrar till att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön.

Mälarens vattenvårdsförbund ingår i ett av LIFE IP Rich Waters projekt där de genomför provtagningar av läkemedelsrester i Mälaren.

– Vi har tagit prover på ett flertal platser i Mälaren och tillrinnande vattendrag. De flesta vatten- och reningsverk runt Mälaren har också varit med i projektet, säger Ingrid Hägermark, förbundschef på Mälarens vattenvårdsförbund. Det man såg var att läkemedel mot depression och epilepsi, beta-blockerare samt nikotin, koffein och industrikemikalier var vanligt förekommande. En fråga som oroar är den så kallade cocktaileffekten – vad som händer när olika ämnen samverkar i miljön. Var för sig kanske enstaka ämnen i låga halter inte gör så stor skada, men hur mängder av olika ämnen tillsammans påverkar miljön och livet i vattnet, det vet vi inte än.

Rädda Östersjön

Ingrid Hägermark

Förbundschef
Mälarens vattenvårdsförbund

Foto: Ulrika Mogren

Vad kan man göra för att minska utsläppen?

– Till exempel är det bra om reningsverken bygger ut med särskilda filter där det behövs, säger Ingrid Hägermark.

– Det skulle också vara bra om det gick att receptbelägga de mediciner som förorsakar stora miljöproblem för vattenlevande organismer. Vissa sjukhus arbetar frivilligt med att minska förskrivningen av mediciner som man vet är skadliga för miljön och kan ersättas med likvärdiga mediciner.

– Åtgärder i Mälardalen bidrar i förlängningen även till att minska mängden läkemedelsrester i Östersjön.

Musselodlingar för att ta upp näring

Föreningen Ecopelag är ytterligare en partner som ingår i LIFE IP Rich Waters omfattande projekt. Fokus är att undersöka förutsättningar för att odla mussla i större skala för att ta upp näring ur Östersjön. Distriktet är från Norrtälje i norr ner till Trosa i söder samt Blekinge. Grundarna Martin Reutgard och Martin Karlsson har i dagsläget lagt ut mellan 30 och 35 mindre burar och pilotodlingar samt ett par större.

– Det är för tidigt att konstatera hur stort det här kan bli, men vi ser positivt på resultaten och vill skala upp odlingarna successivt och förhoppningen är att det ska få en betydande påverkan på Östersjöns näringsreduktion, säger Martin Karlsson. Man måste emellertid komma ihåg att musselodling ska ses som en av flera åtgärder mot utsläpp av fosfor och kväve till våra vatten. Det är exempelvis väldigt viktigt att vi fortsätter med åtgärder på land.

Martin Karlsson

Martin Karlsson

Grundare
Ecopelag

Miljövänligt musselmjöl

Ecopelag har tagit fram en teknik där musselköttet kan skiljas åt från skalet. Genom att använda musslorna återförs näringen från vatten till land i ett cirkulärt system. – Genom detta kan vi gå vidare och producera husdjursfoder av köttet, där musselmjöl är en av ingredienserna. Vi genomför även ett experiment där vi undersöker möjligheten att använda skalkross som ett gödningsmedel till trädgårdar, säger Martin Reutgard.

– Nu vill vi utveckla tekniken och nya idéer så det passar Östersjön, men även ta fram de första musselbaserade produkterna på den svenska marknaden. Fokus framöver är även att öka kostnadseffektiviteten. Då kan vi också bidra med ett större upptag av näringsämnen och fler nya hållbara jobb i skärgården, som naturligtvis också är en viktig del i detta.

Rädda Östersjön

Martin Reutgard

Grundare
Ecopelag

Foto: Privat

Next article