Home » Rädda Östersjön » Torskens kollaps i Östersjön
Rädda Östersjön

Torskens kollaps i Östersjön

Östersjötorsken är en helt unik art för vårt innanhav. Den är anpassad för det bräckta vattnet och fyller en kritisk roll som den största rovfisken i Östersjöns ekosystem.

Tyvärr är torsken snart helt utfiskad. Den mycket effektiva men ekologiskt förkastliga bottentrålningen har skadat östersjötorsken och dess miljöer så allvarligt att metoden behöver förbjudas omgående om arten ska kunna räddas. Östersjötorsken är idag ett dvärgväxt tusenbrödrabestånd och har rödlistats av Världsnaturfonden då det inte längre är hållbart att konsumera den hotade arten.

Den mänskliga aktiviteten är boven

Sedan fångsttopparna under mitten av 80-talet har torskbeståndet krympt oroande fort, och det är ingen tvekan om att den mänskliga aktiviteten är boven i dramat. Världens största torskbestånd utanför New Foundland utfiskades på samma sätt under 90-talet och vi ser nu historien upprepa sig i Östersjön.

”Viljan att glömma tycks vara större än förmågan att lära”

New Foundland-torsken har fortfarande inte återhämtat sig, men viljan att glömma det skräckexemplet tycks vara större än förmågan att lära av det. Om EUs fiskeriministrar fortsätter att sätta fiskekvoter efter forskning som regelmässigt överskattar storleken på torskbestånden kommer östersjötorsken gå samma öde till möte.

Biologiska värdet är oersättligt

Det ekonomiska värdet av torskfisket i Östersjön är obetydligt, men artens biologiska värde är oersättligt. Ändå fortsätter fiskeministrarna att gynna yrkesfiskarna med generösa fiskekvoter en fiskemetod som skadar bottnar, som leder till omfattande bifångster och som fångar fiskar av otillåten storlek.

Till och med i marina skyddsområden tillåts trålning! Aldrig skulle en liknande aktivitet tillåtas i naturreservat på land, men det tycks inte finnas samma vilja att värna om miljön till havs.

Kollapsen är beviset

Det kollapsade torskbeståndet är ett bevis på den slapphet riksdag och regering visar inför verkliga hållbarhetsutmaningar. Enligt Internationella havsforskningsrådet (ICES) minskar forskarkårens kunskap om torsken då arten inte längre beter sig som tidigare. Ändå drar inte politikerna i handbromsen. Trålningen får fortgå och östersjötorsken, liksom Östersjön i sig, dukar under för att det saknas politisk vilja att rädda arten.

Fakta om Östersjötorsken

Tidigare blev österskötorsken könsmogen vid en storlek på ungefär 40 centimeter. Idag blir torsken könsmogen vid cirka 20 centimeter. Beståndet utgörs nästan enbart av små magra torskar.

För cirkatrettio år sedan kunde östersjödiskare fånga i genomsnitt 150 000 till 200 000 ton tork om året. I dag fångas drygt 25 000 ton, en nedgång med nästan 90 procent.

Nästa artikel