Skip to main content
Home » Rädda Östersjön » Så förbättrar reningsverk vattenkvaliteten i Östersjön
Sponsrad

Utsläpp från enskilda avlopp påverkar vattenkvaliteten såväl lokalt som i Östersjön. Som fastighetsägare kan man göra skillnad för Östersjöns välmående genom att välja en robust reningsanläggning som minimerar påverkan på vattenkvaliteten.

Som ägare till en fastighet med enskilt avlopp räcker det många gånger att investera i en riktigt bra reningsanläggning för att ta sitt miljöansvar.

– Med en modern markbaserad avloppslösning kan du även känna dig trygg med att skydda ditt dricksvatten från negativ påverkan från avlopp. Samtidigt bidrar du till att minska övergödningen i Östersjön och i dina lokala vattendrag, säger Patrik Ellis, affärsutvecklare på Kingspan BAGA, som utvecklar och marknadsför moderna och effektiva avloppsanläggningar som gör skillnad för såväl plånboken som klimatet.

Patrik Ellis

Affärsutvecklare, Kingspan BAGA

Foto: Andreas Blomlöf

Därför är minimala underhållskrav viktigt

En viktig faktor för fastighetsägare som står inför att investera i en reningsanläggning är anläggningens underhållskrav. Välj i första hand en relativt självgående anläggning med minimala underhållskrav.

– Välj en energisnål anläggning som lever upp till moderna slamtömningskrav. På senare år har det blivit allt vanligare att en slamtömningsbil kan samla slam från uppemot trettio enskilda avloppsanläggningar i en och samma slamavvattningstank. Det är både mer miljövänligt och energisnålt jämfört med traditionell slamtömningsteknik, säger Patrik Ellis. 

En stor fördel med syretillsättning

Reningsanläggningar för enskilda avlopp är beroende av kontinuerlig syretillförsel för att kunna prestera optimalt. För hushåll med rätt jordmån och rätt utrymmesmässiga förutsättningar rekommenderar därför Patrik Ellis en markbaserad reningslösning som inte är i behov av kompressorer för syresättning. Fördelen är att syresättningen i den typen av reningslösning drivs av termiska drivkrafter, vilket inte kräver någon el och därmed ger en låg driftskostnad.

Next article