Home » Rädda Östersjön » Åttondeklassare i Roslagen tävlar för en hållbar Östersjö
Sponsrad

Ungas engagemang för Östersjöns framtid är ofta stort. Via projektet Tillsammans för ett hållbart Roslagen ger Roslagens Sparbank, Roslagens Sparbanks Stiftelser och ICA Kvantum Flygfyren åttondeklassare en möjlighet att fördjupa sig i Östersjöns utmaningar. De får även komma med kreativa förslag på hur Östersjön bäst kan bevaras för framtida generationer.

Karolina Losell, Verkställande tjänsteman, Roslagens Sparbanks Stiftelser
______________________

Vi funderade på vad vi kan göra för att minska antalet plastpåsar som hamnar i Östersjön och tog kontakt med Roslagens Sparbank och Sparbanksstiftelsen. Tillsammans skapade vi ett koncept som vänder sig till samtliga åttondeklassare i Roslagen, säger Andrea Sylvén, projektledare inom hållbarhet på Ica Kvantum Flygfyren.

Ambitionen är att öka kunskapen om Östersjön och samtidigt underlätta för skolorna att inkludera Östersjökunskap i läroplanen. Efter tre inledande workshops om Östersjöns utmaningar och möjligheter väljer varje klass gemensamt en av sju Östersjöutmaningar och gör en handlingsplan för den.

Stort intresse från skolorna

Andrea Sylvén, Projektledare inom hållbarhet, ICA Kvantum Flygfyren
______________________

Projektet, som bedrivs i nära samarbete med Norrtälje Naturcentrum, Utvecklingscentrum för vatten och Erkenlaboratoriet, utmynnar varje år i en tävling. Då presenterar klasserna sina arbeten för en jury som utser det vinnande bidraget i form av en film som eleverna själva spelar in. Den klass som gör den bästa handlingsplanen vinner inträde och åkband för en heldag på Gröna Lund.

–Vi genomför nu projektet för fjärde året i rad och intresset för att delta ökar stadigt. 2022 deltog fler än tjugo klasser från hela Roslagen. Det här är ett jätteroligt sätt att samverka och samtidigt sprida kunskap om Östersjön, säger Andrea Sylvén.

–Vi är imponerade över elevernas kunskap om Östersjön och hållbarhet. De lägger verkligen ner både själ och hjärta i tävlingsbidragen. Samtidigt blir de utvecklade och lär sig mycket om Östersjön. Eleverna bidrar även till att sprida engagemanget för Östersjöns framtid till sin omgivning, säger Karolina Losell, verkställande tjänsteman på Roslagens Sparbanks Stiftelser.

Nästa artikel