Home » Rädda Östersjön » Robusta reningsanläggningar minimerar utsläppen från enskilda avlopp
Sponsrad

Utsläpp från enskilda avlopp påverkar vattenkvaliteten såväl lokalt som i Östersjön. Som husägare med enskilt avlopp är det ditt ansvar att välja en robust reningslösning som minimerar utsläppsnivåerna och påverkan på Östersjöns vattenkvalitet. Om varje husägare tar sitt ansvar kan vi tillsammans åstadkomma stor skillnad eftersom många bäckar små gör skillnad för havet.

De enskilda avloppen står för cirka 14 procent av de totala utsläppsnivåerna i Östersjön.

– Med en modern markbaserad avloppsreningslösning som är robust kan även små och otillgängliga enskilda avloppsanläggningar rena sitt vatten utan att göra avkall på miljöskyddet. Med en modern avloppslösning kan du både känna dig trygg i att du konsumerar dricksvatten av toppkvalitet och att du bidrar till att minska övergödningen i Östersjön. En modern avloppsanläggning med minimala underhållskrav gör skillnad både för ditt lokala vattendrag och för Östersjön eftersom merparten av vattendragen i södra och mellersta Sverige mynnar ut i Östersjön, säger Patrik Ellis, affärsutvecklingschef på Kingspan BAGA, som utvecklar och marknadsför moderna och effektiva avloppsanläggningar.

Patrik Ellis

Affärsutvecklingschef, Kingspan BAGA

Foto: Kingspan baga

Minireningsverk renar lika bra som storskaliga anläggningar

Debatten kring enskilda avlopp fokuserar ofta på behovet av att ansluta fler fastigheter med enskilda avlopp till det kommunala VA-nätet, men faktum är att de små minireningsverken ofta renar precis lika bra som de större anläggningarna.

– Vi utvecklar robusta avloppslösningar som till stor del är självgående, även om merparten av de enskilda avloppen kräver någon form av löpande tillsyn. I mer kustnära områden med en hög skyddsnivå där föroreningarna snabbare når ut i havet har husägare ofta avtal med en servicetekniker som ser till anläggningen en gång per år, säger Patrik Ellis.

– Vi har sedan många år tillbaka ett naturligt driv för att erbjuda produkter som gör skillnad för miljön och värnar om mångfalden. Nu ingår vi dessutom i koncernen Kingspan Group som arbetar enligt ett gediget hållbarhetsprogram som heter Planet Passionate. Det strävar efter att påverka tre stora globala områden; klimatförändring, kretslopp och miljöskydd, säger Patrik Ellis.

Nästa artikel