Home » Rädda Östersjön » Övergödningen i Östersjön kan minska genom att identifiera och åtgärda ärvda utsläppskällor
Rädda Östersjön

Övergödningen i Östersjön kan minska genom att identifiera och åtgärda ärvda utsläppskällor

Rädda Östersjön
Rädda Östersjön

Övergödningen i Östersjön är ett allvarligt problem som får långtgående konsekvenser för vår gemensamma livsmiljö. Ny forskning visar att så kallade ärvda utsläppskällor bidrar till övergödningen i större utsträckning än man hittills trott. Med fler riktade och geografiskt anpassade insatser kan övergödningsnivåerna i Östersjön minska.

Övergödning bidrar bland annat till algblomning och så kallade döda zoner i Östersjön, områden som utarmas på liv.
Numera gödslar jordbruket på ett mer intelligent sätt, vilket innebär att mindre gödningsämnen läcker ut i grundvattnet. Reningsverken renar också mer och är fler jämfört med för flera årtionden sen. Dessa åtgärder har sammantaget lett till en minskad belastning på Östersjön.

Ärvda utsläppskällor bidrar fortfarande till övergödning

– Men belastningen har inte fortsatt minska under de senaste tjugo-trettio. Vi har nu sett att en grundorsak till detta är ärvda utsläppskällor, källor till övergödning som genererades för många år sedan men fortfarande bidrar till övergödningen av Östersjön, säger Georgia Destouni, professor i hydrologi och vattenresurser vid Stockholms universitet.

– Olika fördröjningsprocesser gör att näringsämnen ansamlas i mark, sediment och grundvatten och fortsätter läcka ut under en längre tid. Med vår forskning har vi tagit fram en data-baserad beräkningsmetod som visar i vilken utsträckning de ärvda källorna bidrar till den samlade övergödningsbelastningen, säger Georgia Destouni.

De viktigaste åtgärderna för att minska belastningen från ärvda källor är, enligt Georgia Destouni, att genomföra insatser som fångar upp vattnet nedströms, innan det kommer ut i Östersjön. Kustvåtmarker och musselodlingar vid kusten är två exempel på åtgärder som kan minska belastningen från ärvda källor.

Det krävs ett nytt tankesätt som fokuserar på de platser där de mest betydande ärvda källorna finns och på åtgärder som har störst effekt på att minska övergödningsbelastningen från dem. Då kan vi åtgärda källorna med störst belastningseffekt även på relativt kort sikt. Mer riktade insatser med olika typer av åtgärder på olika platser i landet behövs framöver.

Georgia Destouni
Nästa artikel