Skip to main content
Home » Rädda Östersjön » Östersjön – Ett bottennapp?
Rädda Östersjön

Östersjön – Ett bottennapp?

En sommar som denna hamnar Östersjöproblematiken på tidningssidorna dagligen.

Jag hoppas att uppmärksamheten om algblomningen, oljespill i skärgården och torskbestånd som kollapsat både ekonomiskt och ekologiskt triggar den politiska kursändring som behövs.

”Torskfisket har minskat med 95 procent”

Mycket bra har gjorts, men tyvärr är genomförandeunderskottet stort och flera av de stora utmaningarna som Östersjön haft de senaste 40 åren är olösta. Torskfisket har minskat med 95% och bekämpandet av övergödningen har blivit en surdeg som våra beslutsfattare tycks ha svårt att hantera.

Övergödningen värre än någonsin

Helcoms utvärdering av Östersjöns miljötillstånd visar att övergödningen de senaste åren blivit värre i 15 av 17 havsområden. När WWF granskat hur länderna genomfört Baltic Sea Action Plan (BSAP) sedan 2007 är den obekväma sanningen att länderna bara gjort hälften av det man lovat. Trots detta hävdar vissa att vi är på rätt väg och att med tålamod kan Östersjön bli bra om 50-100 år.

Torsken är vit av syrebrist

En sak som berört mig är observationerna från en förtvivlad torskfiskare – ett unikt ögonvittne till vad som egentligen händer i Östersjöns djupvatten – som har skickat bilder på torskar som är vita av syrebrist. Östersjöns djupvatten håller på att kvävas. Algblomningarna kan vi se med egna ögon, från satellitfoton, och ilandflutna på våra badstränder.

”Att tålmodigt vänta 50-100 år på gradvisa förbättringar fungerar inte”

Syrebristen i djupvattnet är osynlig men sprider sig och täcker ett område dubbelt så stor som Danmark. Förutom bakterier och svampar finns där inget liv, ingen mat för fiskar och alltför svaga insatser för att fixa problemet. Allt detta medan fosfor läcker ut, giftigt svavelväte produceras, fisken flyr, och torskens lekområden förstörs. Att tålmodigt vänta 50-100 år på gradvisa förbättringar fungerar inte, varken politiskt, förvaltningsmässigt eller för torsken.

Anders Alm
Anders Alm Östersjöexpert på WWF. Foto: Saga Sandin

Döda bottnar har fördubblats

De senaste 40 åren har ytan döda bottnar fördubblats och volymen syrefattigt vatten sexdubblats.  Östersjön har hamnat i en ond cirkel där övergödningen leder till syrebrist och döda bottnar som läcker fosfor och återigen förvärrar övergödningen.

En obekväm sanning

För att bekämpa övergödningen måste man göra det man kommit överens om i BSAP och följa dess tidplan, men tyvärr visar WWF:s BSAP Scorecard 2018 att detta inte sker. I Sverige har regeringen minskat ambitionerna i åtgärdsprogrammen för Ramdirektivet för vatten och därmed också uppfyllelsen av åtaganden inom BSAP. En annan del av den obekväma sanningen är att inte ens åtgärderna inom BSAP räcker för att rädda Östersjön till målåret 2021. Vi måste göra ännu mer.

Att undersöka ytterligare möjligheter att minska syrebrist, bottendöd och den interna belastningen av fosfor måste vara del av detta arbete till exempel genom fullskaliga demonstrationsprojekt på restaurering av döda havsbottnar, igenslammade kustvikar och våtmarker för att utvärdera effekterna av möjliga tekniker med bästa lösningar för att restaurera miljön.

Next article